สรุปรายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

Farewell2020-1

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOS) รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 รุ่นที่ 2 จำนวน 3 ราย ที่มีกำหนดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสายศานติ์ นางาสึกะ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักเรียน โดยสรุป ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการรับนักเรียนทุนรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา นางสายศานติ์ นางาสึกะ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้แก่ นางสาวยูโกะ ชิโมฮิระ และนางชุติมา อุชิดะ ได้เดินทางไปพบนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จำนวน 5 ราย ที่กักตัวภายในกรุงโตเกียวครบ 14 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

146214

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานกิจกรรม Kumihomo วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

Himo1

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนและข้าราชการลาศึกษาและลาฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี วัฒนธรรม และวิทยาการของญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ สนร. เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านงานฝีมือ ในการทำ Kumihimo ซึ่งเป็นการร้อยเชือกแบบโบราณ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 ณ Yokohama City University

YOKO1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวยูโกะ ชิโมะฮิระ และนางชุติมา อุชิดะ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนไปเยี่ยมนายณภัทร วศินนิติวงศ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา Life and Environmental Science และขอบคุณอาจารย์ Professor Tomohiro BAN อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน ที่ดูแล และให้คำแนะนำในการทำวิจัยจนสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ศึกษา ณ Kobe University

KObe01

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาลินี  ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น 2 ราย เดินทางไปเยี่ยมนางสาวนิธิดา จิระขจรวงศ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะเศรษฐศาสตร์   Kobe University พร้อมเข้าพบ Prof. Yoichi MATSUBAYASHI รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขอบคุณที่ดูแลให้การสนับสนุนนักเรียนตลอดการศึกษา 4 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3