รายงานกิจกรรม Kumihomo วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

Himo1

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนและข้าราชการลาศึกษาและลาฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี วัฒนธรรม และวิทยาการของญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ สนร. เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านงานฝีมือ ในการทำ Kumihimo ซึ่งเป็นการร้อยเชือกแบบโบราณ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 ณ Yokohama City University

YOKO1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวยูโกะ ชิโมะฮิระ และนางชุติมา อุชิดะ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนไปเยี่ยมนายณภัทร วศินนิติวงศ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา Life and Environmental Science และขอบคุณอาจารย์ Professor Tomohiro BAN อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน ที่ดูแล และให้คำแนะนำในการทำวิจัยจนสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ศึกษา ณ Kobe University

KObe01

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาลินี  ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น 2 ราย เดินทางไปเยี่ยมนางสาวนิธิดา จิระขจรวงศ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะเศรษฐศาสตร์   Kobe University พร้อมเข้าพบ Prof. Yoichi MATSUBAYASHI รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อขอบคุณที่ดูแลให้การสนับสนุนนักเรียนตลอดการศึกษา 4 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

สนร.เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการเรียนพร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ. Gunma U. และ U. of Toyama

S  58482696

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปจังหวัดกุนมะและจังหวัดโทยามะเพื่อเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ถามไถ่ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Gunma Universityและ University of Toyama ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมนักเรียนทุนแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวันที่ 7 มกราคม 2563

S  16072802

ฤดูหนาวนี้เป็นฤดูหนาวที่สองสำหรับน้องพรีม นทร.ทุน ก.อว. (ชื่อเดิม ก.วิทย์ฯ) และน้องแทน นทร.ทุน พสวท.นับจากที่ได้เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จากความพยายามและมุ่งมานะตลอด 1 ปีกว่าที่ผ่านมา สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้งสองที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นที่เรียบร้อย และในช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของน้องพรีมและน้องแทน สนร.ได้จัดการประชุมเพื่อแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4