Logo

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษา ณ Sendai College เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน 2562

Sendai2019-1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และพบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Sendai College

 

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน ที่ Sendai College จำนวน 4 ราย กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายปุณกฤษ วงศ์พินิตกฤต (ริว)และนายธนากร ภูมิสุทธาผล(ท๊อป) และกำลังศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอกฤษณ์ ชุดเจือจีน (ภู) และน.ส.อัญรัตน์ สุจริต (อัญ)

Sendai College เป็น National Colleges of Technology ที่ตั้งอยู่ในเมืองMiyagi มี 2 แคมปัส ได้แก่ Hirose Campus ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 ราย กำลังศึกษาอยู่ และ Natori Campus การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ภาควิชาใหญ่ ได้แก่

1.      Division I : Information and Electronics Course ประกอบด้วยสาขาวิชา Information Systes Course, Information and Telecommunication Systems Course และ Intelligent and Electronics Systems Course

2.      Division II : Machine, Electric and Materials Course ประกอบด้วยสาขาวิชา Robotics Course, Materials Science for Environment Course, Mechanical and Energy Course

3.      Division III : Architectural Course ประกอบด้วยสาขาวิชา Architectural Design Course

ในช่วงเที่ยง อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทั้ง 4 ราย รวมทั้ง นักเรียนไทยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 1 ราย ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้พูดคุยเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทั้ง 4 ราย เริ่มปรับตัวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ดีขึ้น แม้ว่าการใช้ชีวิตในหอพักนักเรียนจะมีความเข้มงวดบ้าง นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมของทางโรงเรียน โดยทั้ง 4 คนเป็นสมาชิกของ Student International Exchange และน้องริวเข้า 2 ชมรม ได้แก่ ชมรมShogi (หมากรุกญี่ปุ่น) และโปรแกรมมิ่ง น้องอัญ เข้าชมรมเครื่องเป่า ทั้งนี้ นักเรียนทั้ง 4 คนมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี

หลังจากนั้น สนร. ได้พูดคุยกับคณะอาจารย์ โดยที่ Sendai College ได้จัดคณะทำงานที่ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล มีชื่อเรียกว่า TSST (Thai Students’ Support Team) ประกอบด้วย ผอ.หอพักนักเรียน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ผู้ดูแลหอพัก Student International Exchange Committee ซึ่งสมาชิกทั้งหมดจะมีการประชุมทุก 2 สัปดาห์ อาจารย์ทุกท่านจึงมีความเข้าใจในตัวนักเรียนอย่างดี นอกจากนี้ยังมีระบบ TA โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tohoku University มาช่วยติวในวิชาภาษาญี่ปุ่น และวิชาวิทยาศาสตร์ (เป็นนักเรียนไทย 1 ราย และคนญี่ปุ่น 1 ราย) และมีอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น 2 คน และเพื่อนที่นั่งใกล้ในห้องก็คอยช่วยเหลือการเรียนในชั้นเรียน และ Student International Exchange ก็คอยแปลข่าวสำคัญๆของทางโรงเรียนและส่งให้ทางLINE โดยอาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่านักเรียนทั้ง 4 คน มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี แต่วิชาเคมีทุกคนยังได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ย  สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 นักเรียนยังอ่อนภาษาญี่ปุ่น แต่มีความพยายามและตั้งใจเรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 บางวิชาได้คะแนนดีกว่านักเรียนญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ภาคเรียนหน้า วิชาจะเริ่มมีเนื้อหายากขึ้น ซึ่งนักเรียนก็รับทราบและจะเตรียมพร้อมให้มากขึ้น

Sendai2019-2

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.