Logo

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ Nagaoka College เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

Nagaoka1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และพบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Nagaoka College

  ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน ที่ Nagaoka College จำนวน 4 ราย เป็นนักเรียนปี 2 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพิชญุตม์ ทับกะแดะ และนายณัฐวัตร มังคละคิรี และนักเรียนปี 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวนภัทร เจริญนภารัตน์ และนางสาวฑิตยา ธัญญเจริญ

 

สำหรับ Nagaoka College นั้นเป็น National Colleges of Technology ที่ตั้งอยู่ในเมืองNiigata เปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Systems Engineering, Civil Engineering, Electronic Control Engineering, Materials Engineering

 

อาจารย์ใหญ่ Ph.D. Motomu TAKESHIGE ได้ให้การต้อนรับ ลักษณะเด่นของ Nagaoka College นั้นคือ มีความเป็นInternational จะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับหลายสถาบันทั่วโลก โดยเฉพาะกับประเทศไทย มีการทำ MOU กับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย การรับนักเรียนไทยเข้าศึกษา ในครั้งนี้ สร้างความสนใจให้กับนักเรียนญี่ปุ่นและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนญี่ปุ่นที่สนใจสามารถขอเรียนร่วมห้องกับนักเรียนไทยได้ ซึ่งมีนักเรียนญี่ปุ่นให้ความสนใจ และรับอาสาที่จะช่วยเหลือนักเรียนไทยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีนักเรียนญี่ปุ่นมากกว่า 60 คนให้ความสนใจในการไปร่วมแลกเปลี่ยนนักเรียนระยะสั้นที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน

Nagaoka2

นักเรียนทั้ง 4 คนในช่วงแรกอาจจะประสบปัญหาด้านภาษาญี่ปุ่น แต่นักเรียนไม่ได้แสดงความย่อท้อ ตั้งใจเรียนดี มีความกระตือรือร้น ส่งการบ้านครบ ไม่ขาดเรียน และไม่เข้าเรียนสายนอกจากนี้ โรงเรียนยังมีระบบที่ให้รุ่นพี่ปี 6-7 ติวให้รุ่นน้อง โดยนักเรียนสามารถแจ้งความประสงค์นัดวันเวลา และวิชาที่ต้องการติวได้ หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้พาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนทั้ง 4 คนด้วย

ในช่วงเที่ยง อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทั้ง 4 คน รวมทั้ง นักเรียนไทยซึ่งได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2 คน ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 โดยได้พูดคุยเรื่องการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทั้ง 4 คน มีความสุขในการได้มาศึกษาที่สถาบันนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมของทางโรงเรียน โดยน้องปี 1ทั้ง 2 คน อยู่ชมรมเขียนพู่กันญี่ปุ่น รุ่นพี่ปี 2 มีเข้าชมรมบาสเกตบอล มีเพื่อนร่วมชั้นที่สามารถพูดคุย หรือสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยได้ โดยโรงเรียนจัดให้มีติวเตอร์นั่งขนาบซ้ายขวาในชั้นเรียนด้วย

ในช่วงบ่าย ทางโรงเรียนได้พาชมหอพักนักเรียน โดยแยกเป็นหอหญิงและหอชาย โดยในตึกที่นักเรียนพักมีลักษณะคล้ายกัน คือ ใน 1 ชั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ในแต่ละส่วน จะมีห้องนั่งเล่นรวม ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า และมีห้องนอนเดี่ยว 2 ห้อง และห้องนอนคู่ 2 ห้อง โดยนักเรียนไทยพักห้องคู่ด้วยกัน และนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่พักกับนักเรียนไทย เป็นนักเรียนที่สมัครใจจะพักกับนักเรียนไทย และคอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนไทยด้วย

Nagaoka3

 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.