รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษา ณ Ibaraki College เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

Ibaraki2019

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Ibaraki College

 

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน ที่ Ibaraki College จำนวน 5 ราย เป็นนักเรียนปี 2 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพชร ใจอินทร์ น.ส.กมลภัทร อินต๊ะวงศ์ น.ส.สุนันทา จุ้ยจงรักษ์ และนักเรียนปี 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่ ด.ช.ปิยเชษฐ์ พงศ์สันติชัย และ ด.ช.ธนภูมิ ศรีร่มโพธิ์

สำหรับ Ibaraki College นั้นเป็น National Colleges of Technology ที่ตั้งอยู่ในเมือง Ibarakiเปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ Mechanical and Control, Electrical and Electronic Engineering, Computer Science, Chemistry, Bioengineering, Environmental Science

จากการพูดคุยกับผู้บริหารและคณะอาจารย์ นักเรียนชั้นปีที่ 1 มีอาจารย์ Otsu เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ได้รายงานผลการเรียนว่า นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อที่ให้การเรียนในต่างประเทศประสบความสำร็จ การมีเพื่อน และการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยกว่าการศึกษาวิชาการ จึงได้ผลักดันให้นักเรียนชั้นปีที่ 1 เข้าชมรม โดยนายปิยเชษฐ์ เข้าชมรมฟุตบอล และนายธนภูมิเข้าชมรมว่ายน้ำ เพื่อที่จะมีเพื่อนที่มีความชอบเหมือนๆ กัน และในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน อาจารย์ได้หา Homestay ให้นักเรียนได้ไปลองใช้ชีวิตกับคนญี่ปุ่น และให้ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง เช่น นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากจะได้ฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนญี่ปุ่นในโรงเรียนได้รู้จักนักเรียนไทยมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีเพื่อนมากขึ้น  สำหรับนักรียนชั้นปีที่ 2 ได้เข้าเรียนแยกตามสาขาวิชาที่แต่ละคนเลือกศึกษา โดยไม่มีอาจารย์ช่วยแปลในชั้นเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ซึ่งนักเรียนก็ต้องเรียนกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนได้จัดคาบเรียนเสริมให้อีก 1 คาบในทุกวัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นปี 2 ได้เรียนและซักถามเพิ่มเติมกับอาจารย์ได้

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียนทั้ง 5 คน นักเรียนชั้นปี 2 เล่าให้ฟังว่าวิชาเรียนยากขึ้น เรียนหนักขึ้น ส่วนน้องปีที่ 1 บอกว่า ยังมีเวลาว่างอยู่ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้ให้โอวาทให้นักเรียนตั้งใจเรียน ให้ผูกมิตรกับเพื่อนชาวญี่ปุ่น หากมีอะไรไม่เข้าใจให้รีบปรึกษาอาจารย์ทันที หรือ สนร. ทันที อย่าเก็บสะสมไว้จนกลายเป็นความเครียด

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้พาชมการเรียนการสอน และบรรยากาศในห้องเรียนที่นักเรียนทั้งสองชั้นปีกำลังศึกษาอยู่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4