รายงานโครงการปฐมนิเทศแรกเดินทางศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)

TMA 5149

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฐมนิเทศแรกเดินทาง สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) รุ่นที่ 2 จำนวน 12 ราย  โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานให้การต้อนรับ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ กล่าวรายงาน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ รวมทั้งตัวแทนจากสถาบันKOSEN  Mr. Masatoshi TOKITA และผู้แทนจากโรงเรียน KOSEN 6 แห่ง (Hachinohe College, Sendai College, Nagaoka College, Ibaraki College, Akashi College, Tsuyama College) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 TMA 5103

เอกอัครราชทูตได้กล่าวเปิดงาน โดยขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนนักเรียนไทยได้มีโอกาสมาเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนในการปรับตัว ตั้งใจเรียน และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับตัวเอง หากพบปัญหาอุปสรรคใด ขอให้คิดถึงสถานทูต และติดต่อมา ทางสถานทูตพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลา

TMA 5122

ตัวแทนจากสถาบันKOSEN Mr.Masatoshi TOKITA ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ให้การต้อนรับอย่างดียี่ง และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการส่งนักเรียนมาศึกษาที่สถาบันKOSEN ทางสถาบันKOSEN จะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีและ ขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน และได้รับประสบการณ์ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

TMA 5134

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ให้การต้อนรับ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)ที่ดูแลนักเรียนทุน พร้อมทั้งสถาบันKOSEN ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้มาศึกษา และขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน และนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศชาติ

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ สนร. ได้บรรยายระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติระหว่างศึกษา สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

TMA 5088

 ก่อนจบการปฐมนิเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ให้โอวาท ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หากมีเรื่องไม่สบายใจ ปัญหาอุปสรรค ขอให้ติดต่อมาที่ สนร. ทาง สนร. พร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนเสมอ

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้น้องๆ มีความสุขกับการเรียนในประเทศญี่ปุ่นนะคะ

 

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4