รายงานพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ Tokyo Japanese Education Center (JASSO)

 

27834

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย และ นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 8 ราย โดยนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ ใช้เวลาศึกษาภาษาเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ใช้เวลาศึกษาภาษาเป็นเวลา 1 ปี เพื่อศึกษา ณ National Institute of Technology (KOSEN)

 

นอกจากนี้ นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 8 ราย ยังได้รับรางวัลตั้งใจเรียน เนื่องจากเข้าเรียนครบทุกคาบวิชาด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง 10 ราย และขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อจากนี้ไปน่ะคะ

27829

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4