งานประชุมนักเรียนทุนแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

DOWWOW

เวลาผ่านไปเร็วยังกับติดปีกบิน ซึ่งก็ผ่านมาปีนิดๆ ที่น้องดาวและน้องวาว นทร. ทุน ก. วิทย์ฯ ได้เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ยังจำได้ในวันที่ไปรับน้องทั้งสองคนที่สนามบิน พาไปโรงเรียน พาไปซื้อของ และจากความพยายามของน้อง สนร. ขอแสดงความยินดีกับการผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรียังสถานศึกษาที่น้องทั้งสองมุ่งหวังไว้

 

ในวันที่ 10 มกราคม 2562 สนร. ได้จัดงานประชุมแนะนำน้องทั้งสองคนเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เริ่มการประชุมโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้กล่าวให้โอวาทและพูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เพื่อการเตรียมตัวศึกษาในระดับปริญญาตรี การปรับตัวอาจจะต้องใช้เวลา ขอให้สู้ๆ และเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะทำได้ดี และหากเจอปัญหาอะไรให้ติดต่อหารือมายัง สนร. ได้ทุกเมื่อ สนร. พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้น้องได้ศึกษาจนสำเร็จตามที่ราชการได้หวังไว้

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องดำเนินการกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษา การวางแผนการเรียนและวิธีการลงทะเบียน ข้อควรระวัง การเรียนการสอนและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย การเคารพกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ทบทวนระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการศึกษา จากนั้นเป็นการพักรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนที่จะมาเริ่มการบรรยายในภาคบ่าย ซึ่งเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย เช่น การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี การเลื่อนระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งแนะนำเกี่ยวกับการจัดหาที่พัก เช่น ควรเลือกที่พักแบบไหน เวลาที่เหมาะสมที่จะย้ายเข้า ขั้นตอนการทำสัญญา และข้อควรระวังและข้อปฏิบัติต่างๆ  ต่อจากนั้นได้เปิดโอกาศให้ซักถามข้อสงสัยก่อนที่จะทำการปิดประชุม

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4