สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนย้ายสถานศึกษา

KOSEN201612

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนย้ายสถานศึกษาให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน จำนวน 11 ราย

 ในช่วงเช้า อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน โดยขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน หากมีเรื่องใด ขอให้นึกถึง สนร. สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ หลังจากนั้นได้ทบทวนระเบียบการเงิน และระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาล รวมทั้งแนะแนวการเรียนให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่น

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4