สนร.เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Kagoshima U. และ Kyushu U.

FU1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปจังหวัด Kagoshima เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย น้องอุ้มและน้องจุ๊บ ที่ศึกษาอยู่ ณ Kagoshima U. น้องทั้งสองคนได้พาอัครราชทูตที่ปรึกษาเดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะที่ตนเองศึกษา พื้นที่วิจัย เช่น ไร่นาที่ปลูกพืชของนักศึกษาเพื่อการวิจัย รวมทั้งป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุเก่าแก่ และระหว่างเดินเยี่ยมชมได้พูดคุยถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ บ้างหรือไม่ และข้อคิดเห็นในการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่

 FU2

สนร. เห็นว่าน้องทั้งสองมีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่ ทราบว่า มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ค่าครองชีพถูกกว่าในเมืองใหญ่เกือบครึ่ง สามารถจับจ่ายซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารไทยได้ไม่ลำบาก ซึ่งบางครั้งก็จะได้พริกที่นักศึกษาปลูกบ้าง โดยได้ให้คำจำกัดความของ Kagoshima ว่า “เป็นเมืองที่เหมือนจะไม่มีแต่มีพอ” หมายถึง แม้ว่า Kagoshima จะเป็นเมืองเล็กเมื่อเทียบกับเมืองหลักอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น แต่ที่ Kagoshima มีทุกอย่างเพียงพอ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นบ้านเกิดของ ไซโง ทากาโมริ” หนึ่งในซามูไรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในระหว่างปลายสมัยเอโดะ (บาคุมัตสึ)  มีสนามบินซึ่งมีเที่ยวบินที่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ และมีรถไฟชินกันเซ็นจอดทำให้การเดินทางไปมาเชื่อมกับเมืองต่างๆ สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง Kagoshima U. มีชื่อเสียงด้านการประมงมากมีเรือสำรวจเป็นของตนเองซึ่งมีเพียง 3 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีเรือสำรวจเป็นของตนเองและ Kagoshima U. ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 สนร. ได้เดินทางต่อไปยัง Kyushu U. เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย น้องภูมิและน้องอาร์ต และน้องอ้วนซึ่งเป็นทุน ก.พ. 1 ราย ที่เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

FU3

ขอบคุณน้องอ้วนที่อาสาพา สนร. เยี่ยมชม Kyushu U. (Ito Campus) ที่น้องศึกษาอยู่เป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย ได้เห็นห้องสมุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกไฮโดรเจนและหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากและตึกเรียนของน้องอ้วนที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรกเรียนร่วมกัน หลังจากเดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแล้วได้เดินทางไปยังร้านอาหารซึ่งน้องภูมิและน้องอาร์ตได้มาตามการนัดหมายและรออยู่ก่อนหน้าแล้ว สนร. ได้แนะนำให้น้องอ้วนรู้จัดรุ่นพี่ทั้งสอง ต่อจากนั้นมีการพูดคุยกันถึงการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบว่า แม้ว่าการทดลองค่อนข้างหนักแต่มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเอาใจใส่ดีมากชี้แนะในด้านการวิจัยทำให้ไม่มีปัญหาในการเรียน นอกจากนี้น้องภูมิซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่สุดเนื่องจากศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาแห่งนี้มาเป็นปีที่ 3 ได้ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ฟุคุโอกะ เช่น ร้านค้าที่สามารถจัดหาวัตถุดิบในการทำอาหารไทย แหล่งทัศนศึกษาที่น่าสนใจ เป็นต้น

แม้ว่าในวันที่เดินทางไปจะรู้สึกได้ถึงภูมิอากาศของทั้งสองจังหวัดว่าอบอุ่นกว่าที่โตเกียวมากอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น แต่นี่ยังคงเป็นเพียงแค่เข้าช่วงต้นฤดูหนาวมาไม่นาน ต่อจากนี้อากาศคงหนาวขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะน้องอาร์ตที่เพิ่งเดินทางมาศึกษาซึ่งหนาวนี้จะเป็นหนาวแรก สนร. ขอให้น้องๆ ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดี ให้ร่างกายของเราแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนให้ออกไปดูโน้นนี่นั่นเพื่อผ่อนคลายและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เพราะหากเรามีพละกำลังพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจการเรียนของเราก็จะชิลล์ๆ ตามมา

FU4

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4