งานประชุมนักเรียนทุนแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

DOWWOW

เวลาผ่านไปเร็วยังกับติดปีกบิน ซึ่งก็ผ่านมาปีนิดๆ ที่น้องดาวและน้องวาว นทร. ทุน ก. วิทย์ฯ ได้เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ยังจำได้ในวันที่ไปรับน้องทั้งสองคนที่สนามบิน พาไปโรงเรียน พาไปซื้อของ และจากความพยายามของน้อง สนร. ขอแสดงความยินดีกับการผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรียังสถานศึกษาที่น้องทั้งสองมุ่งหวังไว้

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนย้ายสถานศึกษา

KOSEN201612

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนย้ายสถานศึกษาให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน จำนวน 11 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

สนร.เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Kagoshima U. และ Kyushu U.

FU1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปจังหวัด Kagoshima เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย น้องอุ้มและน้องจุ๊บ ที่ศึกษาอยู่ ณ Kagoshima U. น้องทั้งสองคนได้พาอัครราชทูตที่ปรึกษาเดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะที่ตนเองศึกษา พื้นที่วิจัย เช่น ไร่นาที่ปลูกพืชของนักศึกษาเพื่อการวิจัย รวมทั้งป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุเก่าแก่ และระหว่างเดินเยี่ยมชมได้พูดคุยถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ บ้างหรือไม่ และข้อคิดเห็นในการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4