สนร.เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Shinshu U. และ Hokkaido U.

TRIP

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปจังหวัดนากาโนะและฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Shinshu University และ Hokkaido University ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 และวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษา ณ Ibaraki College เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

Ibaraki2019

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Ibaraki College

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษา ณ Akashi College และ Tsuyama College ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

Akashi1

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษา ณ  สถาบันโคเซน

ที่ Akashi College เมื่อวันที่  27 พฤษภาคม 2562 และที่ Tsuyama College เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Akashi College

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมรุ่นพี่รุ่นน้องประจำปี 2562

MAY201923

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่พบรุ่นน้องในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการเรียนและการเตรียมตัวสอบวัดระดับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (EJU)ให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยและเดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมปีที่แล้วและปัจจุบันกำลังศึกษา ณ โรงเรียนสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นในรูปแบบ Recommendation

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานโครงการปฐมนิเทศแรกเดินทางศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)

TMA 5149

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฐมนิเทศแรกเดินทาง สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) รุ่นที่ 2 จำนวน 12 ราย  โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานให้การต้อนรับ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ กล่าวรายงาน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ รวมทั้งตัวแทนจากสถาบันKOSEN  Mr. Masatoshi TOKITA และผู้แทนจากโรงเรียน KOSEN 6 แห่ง (Hachinohe College, Sendai College, Nagaoka College, Ibaraki College, Akashi College, Tsuyama College) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4