รายงานโครงการปฐมนิเทศแรกเดินทางศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)

TMA 5149

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฐมนิเทศแรกเดินทาง สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทย ศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) รุ่นที่ 2 จำนวน 12 ราย  โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานให้การต้อนรับ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ กล่าวรายงาน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและคณะ รวมทั้งตัวแทนจากสถาบันKOSEN  Mr. Masatoshi TOKITA และผู้แทนจากโรงเรียน KOSEN 6 แห่ง (Hachinohe College, Sendai College, Nagaoka College, Ibaraki College, Akashi College, Tsuyama College) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ Tokyo Japanese Education Center (JASSO)

 

27834

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย และ นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จำนวน 8 ราย โดยนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ ใช้เวลาศึกษาภาษาเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ใช้เวลาศึกษาภาษาเป็นเวลา 1 ปี เพื่อศึกษา ณ National Institute of Technology (KOSEN)

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมนักเรียนทุนแนะนำการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

DOWWOW

เวลาผ่านไปเร็วยังกับติดปีกบิน ซึ่งก็ผ่านมาปีนิดๆ ที่น้องดาวและน้องวาว นทร. ทุน ก. วิทย์ฯ ได้เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ยังจำได้ในวันที่ไปรับน้องทั้งสองคนที่สนามบิน พาไปโรงเรียน พาไปซื้อของ และจากความพยายามของน้อง สนร. ขอแสดงความยินดีกับการผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรียังสถานศึกษาที่น้องทั้งสองมุ่งหวังไว้

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนย้ายสถานศึกษา

KOSEN201612

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนย้ายสถานศึกษาให้กับนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน จำนวน 11 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

สนร.เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Kagoshima U. และ Kyushu U.

FU1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปจังหวัด Kagoshima เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย น้องอุ้มและน้องจุ๊บ ที่ศึกษาอยู่ ณ Kagoshima U. น้องทั้งสองคนได้พาอัครราชทูตที่ปรึกษาเดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย คณะที่ตนเองศึกษา พื้นที่วิจัย เช่น ไร่นาที่ปลูกพืชของนักศึกษาเพื่อการวิจัย รวมทั้งป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุเก่าแก่ และระหว่างเดินเยี่ยมชมได้พูดคุยถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ บ้างหรือไม่ และข้อคิดเห็นในการเรียนและการใช้ชีวิตที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4