รายงานการฝึกการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

BetterHome1

นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้พานักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 ราย เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน ณ สถาบันสอนทำอาหารBetter Home ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาหารอย่างง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษา ณ Hachinohe College เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

Hachinohe2019-1

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562   อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และพบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Hachinohe College

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยศึกษา ณ Sendai College เมื่อวันที่ 31 มิถุนายน 2562

Sendai2019-1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และพบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Sendai College

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ Nagaoka College เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

Nagaoka1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ  สถาบันโคเซน และพบผู้บริหารสถานศึกษาและคณะอาจารย์ ณ National Institute of Technology, Nagaoka College

อ่านเพิ่มเติม...

สนร.เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Shinshu U. และ Hokkaido U.

TRIP

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปจังหวัดนากาโนะและฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมและติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Shinshu University และ Hokkaido University ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 และวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3