Logo

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทางมาศึกษาประจำปี 2018

S  11591704

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สนร. เดินทางไปสนามบินฮาเนะดะเพื่อรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศไทยและเดินทางมาศึกษาจำนวน 2 ราย ยินดีต้อนรับน้องพรีม (ทุน ก. วิทย์ฯ) และน้องแทน (ทุน พสวท.) สู่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นได้นำน้องทั้งสองเดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษา และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าหอพัก การเข้าศึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเดินทางมา สนร. และพาไปสถานที่ซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งแนะนำให้รู้จักกับรุ่นพี่ (พี่ดาว) ที่เดินทางมาศึกษาในปีที่แล้ว และต้องขอขอบคุณพี่ดาวและพี่วาวที่ได้พาน้องๆ ไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมทั้งพูดคุยแนะนำในเรื่องต่างๆ ทำให้น้องรู้สึกวางใจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากการที่มีรุ่นพี่ที่ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน

 

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 น้องทั้งสองได้เดินทางมาที่ สนร. เพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนแรกเดินทางมาถึงเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบการปฏิบัติตัวในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายที่จะได้รับ วิธีการเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเรียนอย่างไรเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และรับโอวาทจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ โดย อทศ. ได้ขอบคุณน้องๆ ในความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติโดยเลือกรับทุนรัฐบาล และการที่ตัดสินใจเลือกมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นขอให้อย่าลืมความตั้งใจดังกล่าวนี้ ในอนาคตถ้าได้พบเจออุปสรรคจะได้ไม่ย่อท้อ มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถผ่าฟันอุปสรรคให้พ้นผ่านไปได้ อนึ่ง หากเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่าเก็บไว้คนเดียว ให้หารือ สนร. อย่าทิ้งปัญหาให้เรื้อรังหยั่งรากลึก เราสามารถช่วยกันแก้ไขได้ สนร. ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ที่คอยดูแลน้องๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่นี่และเข้าใจสถานการณ์ของน้องได้ดี

นอกจากนี้ อทศ. ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากทุนว่า น้องๆ ต้องรู้จักจัดการดูแลเงินเดือนค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้เก็บออมไว้สำหรับอนาคตในวันข้างหน้าซึ่งน้องอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ แต่ก็ต้องรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ เปิดหูเปิดตาเรียนรู้โลกภายนอกวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศญี่ปุ่น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งกายและใจเพื่อที่เราจะสามารถศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ประสบความสำเร็จเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่สง่างามสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.