Logo

รายงานนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ KOSEN เข้ารับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และร่วมพิธีเลี้ยงต้อนรับของ KOSEN

KOSEN1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในภาคเช้า สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)  รุ่นที่ 1 จำนวน 11 ราย ที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่เมษายน 2561 โดย Dr.Isao TANIGUCHI President ของ สถาบัน National Institute of Technology เป็นประธานในงานครั้งนี้ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

 ในภาคบ่าย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้นำคณะนักเรียนทุนทั้ง 11 ราย พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน National Institute of Technology เข้าคารวะนายบรรสาน บุนนาคเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว โดยเอกอัครราชทูตบรรสาน ได้ให้โอวาทและฝากกับนักเรียนทุกคนว่า หากมีปัญหาใดใดก็ตามขอให้คิดถึงสถานทูต หรือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนเป็นอันดับแรก เพราะทุกปัญหามีทางออก สามารถแก้ไขได้

KOSEN052018

 

 ต่อจากนั้น ในภาคค่ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับ National Institute of Technology (KOSEN) ได้ใช้โอกาสนี้พบปะกับนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนทุน ขอให้ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไป

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.