งานประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนทุนรัฐบาล

S  10387467

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยและได้ทุนมาศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ เจ้าหน้าที่ สนร. และนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น และน้องนักเรียนทุน 2 ราย (น้องวาวและน้องดาว) ที่มีกำหนดจะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อจากนี้

 การประชุมเริ่มจากอัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนรัฐบาลให้ตั้งใจศึกษาเพื่อจะได้สามารถเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาที่เหมาะสมในสาขาวิชาที่ทุนอนุมัติ หลังจากนั้น สนร. ได้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกสถานศึกษา พิจารณาเนื้อหาสาขาวิชาที่จะศึกษา วิธีการเลือกคณะและเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสม ฯลฯ

นักเรียนทุนทั้งสองรายได้เดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนสอนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาและความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น

ในการประชุมได้มีการเชิญรุ่นพี่ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยและได้ทุนมาศึกษาระดับอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน ขอบคุณพี่ๆ (น้องนัย น้องบุ๊ค น้องไอซ์ น้องน็อต น้องตั้ง น้องกิ๊กและน้องกาโตว์) ที่มาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรุ่นน้อง โดยเฉพาะการเตรียมตัวสอบวัดระดับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (EJU) วิธีการเลือกมหาวิทยาลัยให้ตรงตามสาขาที่ได้รับอนุมัติและเล่าถึงประสบการณ์การปรับตัวด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการคบเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลน้องวาวและน้องดาวเกี่ยวกับการเลือกสถานศึกษาแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ สนร. ยังคาดหวังให้ทั้งสองคนได้แนะนำตัว ทำความรู้จักและฝากเนื้อฝากตัวกับรุ่นพี่ และให้รุ่นพี่ซึ่งเดินทางมาศึกษาต่างรุ่นที่เพิ่งเคยเจอกันทำความรู้จักซึ่งกันและกัน อีกทั้งในรุ่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันเนื่องจากเมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่างสถานศึกษาทำให้โอกาสที่จะพบปะพูดคุยกันมีน้อย การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและรุ่นพี่ด้วยกันเองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4