พิธีสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยกักคุเงย์

S  10043404

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานพิธีสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยากักคุเงย์ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 1 ราย ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ สนร. ขอแสดงความยินดีกับน้องอ้วนของเรา นายวรพล เกตานนท์ มา ณ ที่นี้ด้วย

น้องอ้วนเป็นนักเรียนรุ่นที่ 62 ของสถานศึกษาโดยในปีนี้ มีเพื่อนร่วมรุ่นที่สำเร็จการศึกษาพร้อมกับน้องอ้วน รวมแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด 334 ราย ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและสถานศึกษาแห่งนี้มีมายาวนานกว่า 41 ปี โดยทางรัฐบาลไทยได้ส่งนักเรียนทุนเข้าศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้กว่า 135 ราย ซึ่งนักเรียนทุนเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคณาจารย์จนสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และสำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อปฏิบัติราชการและเป็นกำลังสำคัญในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในจำนวนนี้มีไม่น้อยที่เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานราชการไทยประจำประเทศญี่ปุ่น

พิธีสำเร็จการศึกษาได้เริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมของโรงเรียน โดยคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและรุ่นน้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 แสดงความยินดีต่อการสำเร็จการศึกษาโดยการปรบมืออย่างกึกก้องพร้อมเสียงดนตรีที่บรรเลงโดยนักเรียนวงออเคสตร้าของโรงเรียนเพื่อต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างที่เดินเรียงแถวเข้ามาในโถงห้องประชุมใหญ่ จากนั้นจะเป็นการขานชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแต่ละรายเรียงตามชั้นและมอบใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาให้กับตัวแทนของนักเรียน ในงานพิธีได้มีการกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวสุนทรพจน์จากอาจารย์ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงการกล่าวขอบพระคุณบุญคุณครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาทุกท่านจากตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกล่าวอำลารุ่นพี่จากตัวแทนรุ่นน้องชั้นมัธยมปีที่ 5 และจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานนี้ สนร. ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานพิธีทุกครั้ง และในทุกๆ ปี รู้สึกได้ถึงความปลาบปลื้มภาคภูมิใจในฐานะของผู้ปกครองและปิติยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุนและรับรู้ถึงความสำเร็จที่ได้ก้าวไปอีกหนึ่งก้าวของประเทศไทย แม้ว่าน้องอ้วนจะยังคงเป็นก้าวเล็กๆ ต่อแผนการสร้างบุคคลากรที่รัฐบาลไทยมุ่งหวังในอนาคตที่นักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไปปฏิบัติราชการจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป และในปีนี้ได้มีการถ่ายรูประหว่างรองอาจารย์ใหญ่ (อ. มาซาอาคิ มิยางิ) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (อ. อาเคมิ โรคุทานิ) และน้องอ้วนไว้เป็นที่ระลึกด้วย

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4