ปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

S  9863188

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สนร. ได้จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยจะเริ่มเข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2561 ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 1 ราย คือ น้องอ้วน (นายวรพล เกตานนท์) นทร. ทุน ก.พ. ที่มีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2561 และ สนร. ขอแสดงความยินดีกับน้องอ้วนที่ได้รับการตอบรับอย่างไม่เป็นทางการให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้ว

 งานปฐมนิเทศเริ่มที่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ กล่าวให้โอวาทและเจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อขออนุมัติเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นของนักเรียนทุนรัฐบาล การเตรียมตัวสำหรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียนและวิธีการลงทะเบียน การปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษา ทบทวนระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านการศึกษาและการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลังจากนั้นได้มีการพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ได้แนะนำและวางแผนเกี่ยวกับการหาที่พักและย้ายสัมภาระ และก่อนที่จบการปฐมนิเทศ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวให้กำลังใจในการเรียน และแม้จะต้องย้ายไปศึกษาที่เมืองอื่น ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันเหมือนเมื่อก่อนแต่ขอให้วางใจว่าหากมีอะไรปัญหาอะไรให้ติดต่อหารือ สนร. ได้เสมอและปิดท้ายด้วยการให้ตั้งใจศึกษาเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4