สนร.เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนาโงย่า

S  9175080

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนาโงย่า จำนวน 5 ราย (นักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ 2 ราย ทุน ก.พ. 1 ราย ทุนอื่นๆ 2 ราย)

 อทศ. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยนาโงย่าเวลาประมาณ 12.00 น. น้องๆ ได้ทยอยกันมาตามเวลานัดพบหลังจากที่การเรียนช่วงเช้าเสร็จสิ้น อทศ.ได้พูดคุยถามไถ่ด้านการเรียน การใช้ชีวิต การปรับตัว พบว่านักเรียนทุนที่เพิ่งเดินทางมาศึกษาอาจจะต้องปรับตัวด้านการเรียนกันในช่วงแรก แต่ตอนนี้มีความคุ้นชินเริ่มปรับตัวเข้ากับวิธีการเรียนการสอนของญี่ปุ่นได้ แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ทางด้านภาษา ในรั้วมหาวิทยาลัยการสื่อสารกับอาจารย์หรือนักศึกษาด้วยกันสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่ในชีวิตประจำวัน การซื้อข้าวของเครื่องใช้มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น และแม้ว่าสถานศึกษาจะมีศูนย์สอนภาษาสำหรับรองรับในส่วนนี้ แต่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกอาจจะไม่มีเวลาที่จะเรียนได้ นอกจากนี้ สำหรับนักเรีนทุนที่เพิ่งเดินทางมาและฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้จะเป็นหนาวแรก สนร. ได้แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมพร้อมรับมือกับอากาศหนาว เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม วิธีการแช่น้ำอุ่น เป็นต้น 

นอกจากนี้ อทศ. ได้ให้โอวาทน้องๆ ให้มุมานะเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนตามเจตนารมย์ที่ตั้งใจเลือกมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น อย่าลืมในความตั้งใจแรกนี้และนำมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีความมุมานะ และขอให้ดูแลสุภาพร่างกายและสุภาพจิตใจของตนเองให้ดีด้วย เพราะหากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียน และหากเรียนไม่ได้ก็จะส่งผลกระทบกลับไปที่สุขภาพร่างกายของเราอีก ต้องตั้งใจเรียนพร้อมกับมีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วย นอกจากนี้ได้มีการพูดถึงหัวข้อวิจัยของแต่และคน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เช่น ค่าที่พักอาศัย สภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ ไลฟสไตล์การใช้ชีวิตว่าส่วนใหญ่ทำกับข้าวทานเองหรือทานข้างนอก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ได้รับว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งการพูดคุยกันดำเนินไปภายใต้บรรยายกาศที่เป็นกันเอง กระชับความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนทุนเพื่อจะได้ตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่และเชื่อมั่นว่าหากมีปัญหาอะไร สนร. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอดเวลา

หลังจากที่พูดคุยและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว น้องดาวรุ่งและน้องฟินได้ขอตัวกลับไปเรียนเนื่องจากมีการทดลองและวิชาสัมมนา และต้องขอขอบคุณน้องบอล น้องท็อปและน้องมะเหมี่ยวที่มีความตั้งใจจะพา สนร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เวลาและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถชมสถานศึกษาได้ตามที่ตั้งใจไว้คงต้องเก็บไว้คราวต่อไป หาก สนร. มีโอกาสได้มาเยี่ยมอีก และก่อนจะจากลา อทศ. ได้กล่าวกับน้องๆ ว่า หากมีโอกาสได้มาโตเกียวก็แวะเข้ามาเยี่ยม สนร. เพื่อทักทายพูดคุยกัน และท้ายนี้ สนร. ขอบคุณน้องดาวรุ่ง น้องฟินและน้องมะเหมี่ยวในฐานะรุ่นพี่ที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับนักเรียนทุนที่เพิ่งเดินทางมาศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี้ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตที่นาโงย่าได้เป็นอย่างดี

S  9175081

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4