ปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทางมาศึกษาประจำปี 2018

S  11591704

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สนร. เดินทางไปสนามบินฮาเนะดะเพื่อรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศไทยและเดินทางมาศึกษาจำนวน 2 ราย ยินดีต้อนรับน้องพรีม (ทุน ก. วิทย์ฯ) และน้องแทน (ทุน พสวท.) สู่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นได้นำน้องทั้งสองเดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษา และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าหอพัก การเข้าศึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเดินทางมา สนร. และพาไปสถานที่ซื้อของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งแนะนำให้รู้จักกับรุ่นพี่ (พี่ดาว) ที่เดินทางมาศึกษาในปีที่แล้ว และต้องขอขอบคุณพี่ดาวและพี่วาวที่ได้พาน้องๆ ไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมทั้งพูดคุยแนะนำในเรื่องต่างๆ ทำให้น้องรู้สึกวางใจและเพิ่มความเชื่อมั่นจากการที่มีรุ่นพี่ที่ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุมนักเรียนทุนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเรียนรู้วิธีกำจัดความเครียด

Mental

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และนักเรียนทุน และระหว่างนักเรียนทุนด้วยกันเอง รวมถึงนักเรียนทุนที่เพิ่งเดินทางมาใหม่จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อน รุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่ศึกษาสาขาวิชาเดียวกันหรือมีแหล่งประเภททุนเดียวกันที่เดินทางมาศึกษาก่อนหน้า รวมทั้ง สนร. เห็นว่าการที่จะศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนควรที่จะมีทั้งสุขภาพกายและใจที่ดี จึงนำมาซึ่งการริเริ่มการจัดการประชุมนักเรียนทุนขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้เรียนเชิญแพทย์หญิง 2 ท่านจากประเทศไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนในงานประชุมครั้งนี้ด้วย คุณหมออนัญญา สินรัชตานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และคุณหมอจรรยพร เจียมเจริญกุล โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ KOSEN เข้ารับโอวาทจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และร่วมพิธีเลี้ยงต้อนรับของ KOSEN

KOSEN1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในภาคเช้า สถาบัน National Institute of Technology (KOSEN) ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการทุนการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN)  รุ่นที่ 1 จำนวน 11 ราย ที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่เมษายน 2561 โดย Dr.Isao TANIGUCHI President ของ สถาบัน National Institute of Technology เป็นประธานในงานครั้งนี้ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเดินทางมาศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่โคเซน

KOSENJASSO1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ทุนกำหนดให้ศึกษาระดับ KOSEN – ปริญญาตรี  จำนวน  8 ราย ได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนทุนกลุ่มนี้จะศึกษาภาษาญี่ปุ่น และ KOSEN ชั้นปีที่ 1 ที่ Tokyo Japanese Language Education Center (JASSO) และจะไปศึกษาที่ KOSEN ในชั้นปีที่ 2 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

งานประชุมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนทุนรัฐบาล

S  10387467

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยและได้ทุนมาศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ เจ้าหน้าที่ สนร. และนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น และน้องนักเรียนทุน 2 ราย (น้องวาวและน้องดาว) ที่มีกำหนดจะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อจากนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3