สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Tottori University

Tottori1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปจังหวัดทตโตริ เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยทตโตริ จำนวน 3 ราย (นักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ 2 ราย และทุน ก.พ. 1 ราย) น้องอ้น น้องตาลและน้องออย ซึ่งน้องอ้นได้เดินทางมาศึกษาเมื่อปลายปีที่แล้ว ตามด้วยน้องตาล และน้องออยที่เพิ่งเดินทางมาเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาเดือนตุลาคม 2560

 ในการเดินทางไปมหาวิทยาลัยทตโตริครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เดินทางถึงสถานศึกษาเวลาประมาณ 11.00 น. และเข้าเยี่ยมทักทายศาสตราจารย์โนริฮิโระ ชิโมมุระ รองคณบดีคณะเกษตรฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องอ้น หลังจากนั้นอาจารย์ได้แนะนำศาสตราจารย์นิทาโร่ มาเอะคาว่า คณบดีคณะเกษตรฯ และหัวหน้าสถาบันศูนย์วิจัยศึกษาเกี่ยวกับเชื้อราโดยเฉพาะเห็ดของมหาวิทยาลัย (Fungus/Mushroom Resource and Research Center : FMRC) นอกจากนี้อาจารย์ได้พาชมและอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและพันธกิจของศูนย์

Tottori2

สถาบันศูนย์วิจัย FMRC ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 เป็นธนาคารทรัพยากรพันธุกรรมเก็บรักษาสายพันธ์เชื้อรา ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 1,465 ชนิด (strains) 8,387 สายพันธ์ (species) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเห็ด และดำเนินการวิจัยขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการแยกประเภทตามวิวัฒนาการ ตามนิเวศวิทยา และวิจัยเชิงประยุกต์เกี่ยวกับการขยายพันธ์ พันธุกรรมและการนำมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ Division of Genetic Resource Diversity, Division of Bioresource Preservation and Evaluation, Division of Functional Fungal Physiology and Pharmacology, Division of Applied Fungal Chemistry, Division of Mushroom Cultivation โดยในครั้งนี้ สนร. ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมในส่วนของสองหน่วยงานแรก

ศาสตราจารย์นิทาโร่ มาเอะคาว่า ได้พาชมห้องทดลองการเพาะเชื้อราทางชีวภาพ เครื่องมืออุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์การตรวจสอบรูปร่าง ตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อแยกประเภทจัดกลุ่มตั้งชื่อ รวมทั้งเครื่องอบแห้งโดยการใช้ความร้อนและถังจัดเก็บเชื้อโดยความเย็นอุณหภูมิต่ำเกือบ -200 ที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันมีการรายงานมาจากทั่วโลกว่ามีเชื้อรามากกว่า 9 หมื่น 7 พันชนิด แต่เชื่อกันว่าจำนวนดังกล่าวนี้เป็นเพียงแค่ไม่ถึงร้อยละ 7 ของทั้งหมด แม้กระทั่งเห็ดที่จัดว่าเป็นเชื้อราขนาดใหญ่ก็เชื่อว่ายังถูกค้นพบไม่ถึงครึ่งของจำนวนทั้งหมด

Tottori3

นอกจากการทำวิจัยแยกประเภทจัดกลุ่มตั้งชื่อจัดเก็บรักษาแล้ว ยังมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การเพาะเห็ดที่บริโภคได้ การวิจัยสกัดพิษจากเห็ดมีพิษเพื่อทำยา โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยา เช่น การเพาะเห็ดโชวโร (ショウロ:Rhizopogon roseolus) ซึ่งเป็นเห็ดที่หายากที่รากต้นสนดำโดยใช้หลักการความสัมพันธ์แบบอยู่รวมกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต้นสนดำจะช่วยให้สารอาหารต่อเห็ดส่วนเห็ดทำหน้าที่ดูดแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินให้แก่ต้นสนทำให้ต้นสนแข็งแรง นอกจากนี้มีการวิจัยเกี่ยวกับการรีไซเคิลก้อนเพาะเห็ด (Mushroom Bed) โดยนำมาฆ่าเชื้อสกัดเป็นของเหลวใช้พ่นต้นแตงกวาเพื่อลดโรคในพืชแทนการใช้สารเคมี การกดพันธุกรรมเพศหญิงในเห็ดเอะริงหงิเพื่อลดสปอร์ในการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ของผู้ผลิต เป็นต้น

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาได้พูดคุยพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนทุน สอบถามด้านการเรียน สภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย ค่าครองชีพ การปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องออยที่เพิ่งเดินทางมาศึกษา ซึ่งน้องๆ ทั้งสามก็พอใจกับชีวิตการเรียนและความเป็นอยู่ที่ทตโตริ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความดูแลและมหาวิทยาลัยเอาใจใส่นักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาหัวข้อวิจัยของนักเรียนทุนแต่ละราย ทบทวบระเบียบการปฏิบัติของนักเรียนทุนรัฐบาล การเตรียมตัวสอบเข้าระดับปริญญาเอกของน้องตาล และต้องขอขอบคุณน้องอ้นที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำกับนักเรียนทุนที่เดินทางมาศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี้มาโดยตลอด สนร. ดีใจที่ได้พบเจอและพูดคุยกับน้องๆ และหวังว่าการเดินทางไปเยี่ยมจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจให้น้องๆ มุมานะภาคเพียรในการเรียนเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป พร้อมทั้งให้วางใจว่า สนร. พร้อมที่จะช่วยแก้ไขและให้การหารือหากประสบปัญหาใดๆ

Tottori4

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4