ปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเดินทางมาศึกษา

S  8536139

สนร. ขอต้อนรับน้องนักเรียนทุนรัฐบาล 3 ราย ที่เดินทางมาศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางมาถึงในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยเป็นทุน ก.พ. 1 ราย และ ทุน ก. วิทย์ฯ 2 ราย (น้องเปา น้องวาวและน้องดาว) โดยในวันดังกล่าว สนร. เดินทางไปรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่สนามบินฮาเนดะและพาเดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษา และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าหอพัก การเข้าศึกษา แนะนำเกี่ยวกับการเดินทางมา สนร. และพาไปจับจ่ายซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ (พี่กาโตว์ ทุน กต. พี่กิ๊ก ทุน พสวท. โอลิมปิกวิชาการฯ) ที่มาพบน้องใหม่และพาไปทานอาหารเย็นพร้อมทั้งพูดคุยแนะนำในเรื่องต่างๆ ทำให้ไม่รู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านในวันแรกเดินทางมาถึง

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับเข้าศึกษาของโรงเรียนสอนภาษา JASSO (Tokyo Japanese Language Education Center) ซึ่งน้องวาวของเราได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ จำนวน 80 ราย จาก 12 ประเทศ ในการปฏิญาณตนที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา

055

 

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 น้องทั้งสามได้เดินทางมาที่ สนร. เพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนแรกเดินทางมาถึง โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เกี่ยวกับการปรับตัวรับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาจจะมีส่วนที่แตกต่างจากประเทศไทยเรา ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราได้เลือกและตัดสินใจมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและปรับตัวอยู่ตรงนี้ให้ได้ รับในสิ่งที่ดีๆ ที่เราจะได้พบเจอ และให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสมกับเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล นอกจากนี้ ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากกายไม่สบายก็จะส่งผลกระทบถึงจิตใจด้วย และหากไม่สบายใจก็จะส่งผลกระทบถึงร่างกายได้เช่นเดียวกัน ต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างในบางโอกาสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดที่มากเกินไป

หลังจากนั้นจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติและการรับค่าใช้จ่ายในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล การเตรียมพร้อมด้านการเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อระดับสูงขึ้นตามโครงการที่ทุนกำหนด การเตรียมตัวเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ พร้อมทั้งย้ำว่า หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้เนิ่นนาน ขอให้รีบติดต่อหารือ สนร. เพื่อจะได้รีบแก้ไขปัญหากันแต่เนิ่นๆ และหากมีเวลาก็สามารถมาเยี่ยม สนร. ได้ทุกเมื่อ สนร. ยินดีต้อนรับน้องๆ เสมอ

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4