Logo

งานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

DSC01990

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย พร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล(ทุนคลาสิก) 5 ราย ประกอบด้วย ทุน ก. วิทย์ฯ 3 ราย (น้องต้น น้องบรีม น้องนกยูง) และทุน ก.ต. 1 ราย (น้องกาโตว์) และทุน พสวท. 1 ราย (น้องกิ๊ก) เข้าร่วมการประชุม

 จุดประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแสดงความยินดีที่น้องๆ ทั้ง 5 ได้รับการตอบรับในเบื้องต้นจากสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และเป็นการแนะนำการเตรียมตัวเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้ดีและเรียนได้อย่างราบรื่น การประชุมเริ่มจากอัครราชทูตที่ปรึกษาให้โอวาทกับนักเรียนทั้ง 5 ราย โดยกล่าวถึงบทบาทของ สนร.ว่า ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการคุมกฎระเบียบ ขอให้คิดว่าเจ้าหน้าที่ สนร. ทุกคนเป็นพี่ๆ ที่คอยดูแลน้อง (นทร.) มากกว่าเพราะสำหรับ สนร. แล้วน้องๆ นักเรียนทุนทุกคนนั้นเปรียบเหมือนต้นกล้าที่ทางรัฐบาลไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง สนร. ให้ความดูแลค้ำจุ้น ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดินให้ต้นกล้านี้เจริญเติบโตกลายเป็นต้นกล้าพันธุ์ดีที่จะกลับไปแผ่กิ่งก้านสาขาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทยของเรา

ต่อด้วยภาคเช้าจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบการเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นของนักเรียนทุนรัฐบาล การหาที่พักและวิธีการขนส่งย้ายสัมภาระตามการเปลี่ยนสถานศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเรียนใช้ชีวิตและการคบเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย การใช้ระบบติวเตอร์ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน รวมทั้งข้อควรระวังและวิธีแก้ไขหากประสบกับปัญหา การเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในเบื้องต้น  ฯลฯ

หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันพร้อมพูดคุยในเรื่องสบายๆ เกี่ยวกับงานอดิเรกของนักเรียนแต่ละรายและแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ โดยบรรยายกาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง

ในภาคบ่ายจะเป็นการทบทวนหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและย้ายสถานศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจนสำเร็จการศึกษาและตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับประเด็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่างๆ เป็นต้น

หลังจากนั้น อทศ. ได้กล่าวปิดการสัมมนา เป็นการจบงานสัมมนาโดยได้ย้ำให้นักเรียนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและขอให้มีความสุขกับชีวิตการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนแล้ว ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชนชาวญี่ปุ่นไปพร้อมด้วยเพื่อให้คุ้มค่ากับการที่ได้รับทุนเพื่อมาศึกษายังประเทศญี่ปุ่น และหากมีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวจนแก้ไขยาก ทันทีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อหารือ สนร. จะได้ช่วยกันแก้ไขหาทางออกที่ดีที่สุดต่อไปได้ 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.