รายงานการไปดูงาน ณ Suzuhiro Kamaboko เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

S  16023791

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป ในครั้งนี้ สนร. ได้พานักเรียนไปดูงานที่ Suzuhiro Kamaboko ซึ่งเป็นโรงงานทำลูกชิ้นปลา ที่ดำเนินกิจการมามากกว่า 145 ปี

โดยนักเรียนได้ทดลองการทำลูกชิ้นปลา Kamaboko และการทำจิกุวะ สำหรับส่วนผสมทางโรงงานได้ทำการผสมมาให้เรียบร้อยแล้ว ในการทำ Kamaboko 1 ชิ้น จะใช้เนื้อปลาประมาณ 6-7 ตัว โดยนักเรียนต้องนำส่วนผสมมาขึ้นรูปบนแผ่นไม้ โดยทำการปาดส่วนผสม ให้ไม่มีฟองอากาศ และนำมาปาดขึ้นรูปบนแผ่นไม้ และนำไปอบเป็นเวลา 70 นาที Kamaboko ที่ได้สามารถเก็บในตู้เย็นได้ 3 วัน และนักเรียนยังมีโอกาสได้ทำ จิกุวะ โดยนำส่วนผสมที่ได้ มาขึ้นรูปบนแท่งไม้ไผ่ และนำไปย่างจนสุก ในการทำจิกุวะนั้น ใช้ปลาประมาณ 2-3 ตัว

การทำลูกชิ้นปลา Kamaboko มีการทำทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ปลาที่ใช้ในการทำจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เพราะขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่จับได้ในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงน้ำที่ใช้ประกอบในการทำก็มีส่วนที่ทำให้รสชาติแตกต่างกัน สำหรับที่ Suzuhiro Kamaboko ใช้ปลาเนื้อขาวที่เรียกภาษาญี่ปุ่นว่า Guchi และใช้น้ำที่มาจากเมือง Odawara ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ได้เดินทางไปดูงานที่ Hakone Sekisho ซึ่งเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สำคัญที่หนึ่งในสมัยเอโดะ

Hakone Sekisho ตั้งอยู่ใน ฮาโกเนะ ตั้งแต่สมัยเอโดะตอนต้น (ปี ค.ศ. 1619) โดยในสมัยยุคของโชกุนโทคุกาว่า มีด่านตรวจคนเข้าออกทั่วประเทศทั้งหมด 53 แห่ง ซึ่งในนี้ มี 4 แห่งที่มีขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในการตรวจคนเข้าออก ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าออกKisofukushima (เมืองนางาโนะ), ด่านตรวจคนเข้าออก Usui (เมืองกุมมะ), ด่านตรวจคนเข้าออก Arai (เมืองชิซึโอกะ) และ ด่านตรวจคนเข้าออก Hakone (เมืองคานากาว่า)

หน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าออก โดยหลักคือ การตรวจ “การขนอาวุธ และหญิงสาว”  โดยเฉพาะด่านตรวจคนเข้าออก Hakone ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นด้านที่มีความเข้มงวดในการตรวจหญิงสาว ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า 出女 (อ่านว่า deonna แปลตรงตัวว่า ผู้หญิงหนีออก) เนื่องจากในสมัยเอโดะ ภรรยาและลูกของไดเมียว จะต้องอยู่ในเอโดะ เสมือนเป็นตัวประกัน ห้ามออกจากเอโดะโดยไม่ได้รับอนุญาต  

Hakone

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4