รายงานการไปดูงาน ณ Suzuhiro Kamaboko เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

S  16023791

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป ในครั้งนี้ สนร. ได้พานักเรียนไปดูงานที่ Suzuhiro Kamaboko ซึ่งเป็นโรงงานทำลูกชิ้นปลา ที่ดำเนินกิจการมามากกว่า 145 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปดูงาน ณ Futaba-en เมื่อวันที่ 7 ก.พ. และ 23 มี.ค. 2560

Futaba1

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป ในครั้งนี้ สนร. ได้พานักเรียนไปดูงานที่ Futaba-en ซึ่งเป็นโรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1922

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3