รายงานการไปดูงาน ณ Futaba-en เมื่อวันที่ 7 ก.พ. และ 23 มี.ค. 2560

Futaba1

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดโครงการดูงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เทคโนโลยี และวิทยาการของญี่ปุ่น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไป ในครั้งนี้ สนร. ได้พานักเรียนไปดูงานที่ Futaba-en ซึ่งเป็นโรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1922

 

โดยที่โรงงานนี้ยังคงวิธีการย้อมผ้าที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ ในยุคสมัยก่อนนั้นแหล่งโรงงานย้อมผ้าเดิมอยู่ในย่าน Kanda-Konyacho ต่อมาในยุคเมจิ เหล่าช่างย้อมผ้าได้มองหาแหล่งน้ำ ที่เป็นทรัพยากรสำคัญในการย้อมผ้า จึงได้ย้ายมาอยู่ในย่าน Ochiaiซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแม่น้ำ 2 สาย ได้แก่แม่น้ำ Kanda และแม่น้ำ Myoshoji มาบรรจบกัน ทำให้มีน้ำในปริมาณที่มาก และมีความใส เหมาะแก่การย้อมผ้า เมื่อช่างย้อมผ้าย้ายมาอยู่ที่นี่ เหล่าพ่อค้าที่มีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นร้านรีดผ้าที่มีวิธีการรีดผ้าให้เรียบด้วยการอบไอน้ำ และพ่อค้าสีย้อมและอุปกรณ์ต่างๆก็ย้ายมาอยู่รวมกัน ทำให้ย่าน Ochiai มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งรวมร้านย้อมผ้า

Futaba3   

สำหรับการไปดูงานครั้งนี้ นักเรียนได้สัมผัสถึงวิธีการย้อมผ้าอย่างง่าย โดยทดลองการย้อมแบบ Katasome ลงบนกระเป๋าผ้า กล่าวคือ นำกระดาษที่ฉลุลายแล้ว วางทาบบนกระเป๋าผ้า และลงสีตามที่ต้องการ

ซึ่งเป็นเทคนิคการย้อมผ้าอย่างหนึ่ง แปรงที่ใช้ในการลงสีนั้นเป็นแปรงที่ทำมาจากขนกวาง เทคนิคการลงสี หากต้องการความอ่อนเข้ม สามารถควบคุมได้ด้วยน้ำหนักมือ และการทาทับ ซึ่งหากเป็นการย้อมผ้าที่นำมาใช้ตัดกิโมโนนั้น การย้อมแค่สีเดียวก็มีความยากลำบากเนื่องจาก ผู้ลงสี ต้องลงน้ำหนักมือให้สีมีความเท่ากันทั้งผืน สำหรับสีที่ใช้ในการย้อมนั้นทั้งหมดเป็นสีสังเคราะห์ 

Futaba4

เนื่องจากพื้นที่ในการทำการย้อมผ้ามีจำกัด จึงได้แยกนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อไปดูงานครั้งนี้ นักเรียนมีความสนใจในรายละเอียดการย้อมผ้า และพิมพ์ลายของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และยังได้ออกแบบลายกระเป๋าและลงสีด้วยตัวเอง เป็นของที่ระลึกจากการมาดูงานครั้งนี้ด้วย

Futaba2

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4