Logo

Asia Bridge Program, Shizuoka University

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 Prof. Yasuto SHIRAI และ Ph.D. Shinsuke HINATA อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Shizuoka University ได้เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ เพื่อแนะนำโปรแกรม Asia Bridge Program

 

Shizuoka University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซึโอกะ ห่างจากกรุงโตเกียว โดยรถไฟชินกันเซนประมาณ 1 ชั่วโมง ในระดับปริญญาตรีเปิดสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

Asia Bridge Program เป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับนักเรียนชาติไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเท่านั้น เพื่อเข้าศึกษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โดยจะยกเว้นค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนีบยมแรกเข้าศึกษา และค่าเล่าเรียนในชั้นปีที่ 1 สำหรับชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อนค่าเล่าเรียนตามระดับผลการเรียน และยังให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 4 หมื่นเยน ตลอดระยะเวลา 12 เดือนแรก

โดยนักเรียนจะเริ่มศึกษาในเดือนตุลาคม ในครึ่งเทอมแรกจะเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเข้มข้นเพื่อเตรียมภาษาสำหรับการเรียนในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่นักเรียนชาวญี่ปุ่นเรียน มีทั้งหมด 6 คณะ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

สำหรับการสอบเข้า ทางมหาวิทยาลัยใช้ผลการสอบ EJU และผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL TOEIC หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือใช้ผลสอบ JLPT แทนได้

สาเหตุที่มีโปรแกรมนี้สำหรับนักเรียนชาติไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพราะในจังหวัดชิซึโอกะ มีบริษัทญี่ปุ่นมากมายที่ไปลงทุนยัง 4 ประเทศนี้ และต้องการผลิตบุคคลากรจาก 4 ประเทศ ให้มีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งวัฒนธรรมและความคิดที่เป็นญี่ปุ่น เพื่อป้อนให้กับบริษัท จึงได้เกิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาโท ในสายวิทย์ฯ สำหรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 16 ชาติ ที่ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบ ค่าธรรมเนีบยมแรกเข้าศึกษา และค่าเล่าเรียนในชั้นปีที่ 1

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.