Logo

สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่เขตคันไซ และ Toyama University

Osaka1

ในวันที่ 7 ก.ค. 60 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปจังหวัดโอซากาเพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนซึ่งศึกษาอยู่เขตคันไซ จำนวน 10 ราย (นักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ 7 ราย ทุน ก.พ. 2 ราย ไทยพัฒน์ฯ 1 ราย และทุน สกอ. 1 ราย)

Osaka University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1931 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา ประกอบด้วยคณะที่สอนระดับปริญญาตรี 11 คณะ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 คณะ และ 1 Law School อีกทั้งมีคณะ United Graduate School of Child Development ที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 5 แห่ง คือ Osaka University, Kanazawa University, Hamamatsu University School of Medicine, Chiba University และ Fukui University 

S  7512102

Osaka University มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตโทโยนะกะ วิทยาเขตมิโนโอะ และวิทยาเขตซุอิตะ โดยครั้งนี้อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตซุอิตะ และน้องมะนาวได้ช่วยเป็นไกด์พาเดินชมรอบมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปย่านโดทงโบริสถานที่นัดพบพูดคุยและรับประทานอาหารเย็นกับนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมีน้องนักเรียนทุนจากจังหวัดเกียวโตและเมืองโกเบเดินทางมารวมด้วย ทั้งนี้ อันดับแรก สนร. ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับอาจารย์ธวัชที่มีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะ และจากวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนของ สนร. เพื่อสอบถามด้านการเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมทางการเรียน ค่าครองชีพ การปรับตัวและปัญหาที่ประสบ โดยเฉพาะน้องนกยูงและน้องบรีมที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวและเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ณ Kyoto University และ Kobe University ตามลำดับ ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนทุน ทุกคนสบายดีไม่มีปัญหาใดๆ ด้านการเรียนหรือการใช้ชีวิต บรรยายกาศในการพูดคุยรับประทานอาหารเป็นไปอย่างกันเอง มีการพูดคุยกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนต่างคณะต่างสถาบัน ท้ายสุดอัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวกับ นักเรียนทุนทุกคนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และหากประสบกับปัญหาขอให้ติดต่อหารือ สนร. โดยเร็วเพื่อจะได้ช่วยกันหาหนทางแก้ไข

T1 

ในวันที่ 12 ก.ค. 60 อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษา ณ Toyama University จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ 2 รายกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก และนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 1 รายกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

Toyama University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเช่นเดียวกันก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1949 และในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 ได้ผนวกรวมกับ Toyama Medical and Pharmaceutical University (ก่อตั้งปี ค.ศ. 1975) และ Takaoka National College (ก่อตั้งปี ค.ศ. 1983) โดยใช้ชื่อเป็น Toyama University จากการรวมตัวกันปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ประกอบด้วยคณะที่สอนระดับปริญญาตรี 8 คณะ ระดับบัณฑิตศึกษา 8 คณะ และมีสถาบันวิจัยและศูนย์มากกว่า 10 แห่ง เช่น The Center for International Education and Research ซึ่งได้มีการจัดทำโปรแกรมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติก่อนเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นและให้คำแนะนำด้านวิชาการและชีวิตประจำวันของนักศึกษา

Toyama University มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 9,300 ราย (รวมนักศึกษาต่างชาติ 320 ราย) และมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วย

หลังจากที่อัครราชทูตที่ปรึกษาได้พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในหน่วยงานราชการ การเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษาไปพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้ว นักเรียนทุนได้นำอัครราชทูตที่ปรึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมและแนะนำมหาวิทยาลัยพร้อมพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาหัวข้อวิจัยที่นักเรียนทุนแต่ละรายกำลังดำเนินการอยู่ ร่วมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้เข้าร่วม และมีโอกาสได้ชมห้องเครื่องมืออุปกรณ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่นักเรียนทุนศึกษาอยู่ หลังจากนั้นนักเรียนทุนได้เดินทางมาส่งและก่อนที่จะลาจาก อัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวให้ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเช่นนี้ตลอดไปพร้อมทั้งให้ติดต่อหารือ สนร. หากประสบกับปัญหาใดไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

S  7512105

 

 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.