Logo

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Tokyo U. of Agriculture, Okhotsk Campus

1

มื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน และพบผู้บริหารและอาจารย์ ณ Tokyo University of Agriculture, Okhotsk Campus

 

Tokyo University of Agriculture เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านเกษตรกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันมี 3 แคมปัส ได้แก่ Atsugi Campus ตั้งอยู่ในเมือง Kanagawa  Setagaya Campus ตั้งอยู่ในเมือง Tokyo และ Okhotsk Campus ตั้งอยู่ในเมือง Hokkaido ประกอบด้วย 6 คณะ ดังต่อไปนี้ 1. Faculty of Agriculture, 2.Faculty of Applied Bioscience, 3.Faculty of Regional Environment Science, 4. Faculty of International Agriculture and Food Studies, 5.Faculty of Bioindustry, 6. Faculty of Life Science

ในการเดินทางไปพบนักเรียนและเยี่ยมผู้บริหารครั้งนี้  สนร. ได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่ Okhotsk Campus ซึ่งเป็นแคมปัสที่ตั้งอยู่ที่ Abashiri, Hokkaido ตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น แคมปัสนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1989 เป็นที่ตั้งของคณะ Faculty of Bioindustry ที่มี 4 ภาควิชา ได้แก่ Department of Bioproduction, Department of Aquatic Bioscience, Department of Food and Cosmetic Science และ Department of Business Science and Regional Development

Prof. Hidehisa KUROTAKI คณบดี Faculty of Bioindustry ได้ให้การต้อนรับ และอธิบายถึงแคมปัสให้ฟังอย่างคร่าวๆ หลังจากนั้นได้ให้ Mr. Hisao MIYASHITA หัวหน้าฝ่ายดูแลนักเรียน พาชมแคมปัส โดยมหาวิทยาลัย ได้พาไปชมศูนย์วิจัยริมทะเล Okhotsk ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เปิดให้กับหน่วยงานอื่นๆได้เข้ามาใช้ด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยได้พาไปดูการเลี้ยงปลาปักเป้า เดิมปลาปักเป้านั้นเป็นปลาในทะเลน้ำอุ่น ทางมหาวิทยาลัยได้นำมาวิจัยโดยการเพาะเลี้ยงเฉพาะตัวเมีย โดยมีการปรับเปลี่ยนอาหาร ไม่ใช้สารเคมี ทำให้แม้จะเป็นปลาตัวเมียก็สามารถแพร่พันธุ์แทนปลาตัวผู้ได้ และลูกปลาที่ออกมาจะมีแต่ตัวเมียที่มีโครโมโซม XY ทั้งนี้ การเลี้ยงและดูแลปลาทั้งหมดจะไม่ใช้สารเคมี แม้กระทั่งการวางยาสลบปลา ได้มีการวิจัยโดยไม่ใช้สารเคมีในการวางยาสลบปลาเพื่อตัดฟัน เพราะปลาปักเป้าที่เลี้ยงในบ่อจะกัดกันเอง ซึ่งการวิจัยทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ผลิตสามารถผลิตปลาที่ปลอดสารเคมีให้แก่ผู้บริโภคได้ และแม้จะอยู่ในทะเลน้ำเย็นก็สามารถทำบ่อเลี้ยงปลาในเขตน้ำอุ่น ที่มีการควบคุมอุณหภูมิได้

 หลังจากนั้น Prof. Masao YAMAZAKI หัวหน้าภาควิชา Department of Food and Cosmetic Science ได้พาชม Food Processing Center เป็นศูนย์สำหรับการแปรรูปและถนอมอาหาร ภายในศูนย์มีอุปกรณ์มากมาย อาทิ เครื่องจักรที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนมวัว สามารถผลิตนมวัว ชีส โยเกิร์ต เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้รับอนุญาตให้สามารถผลิตเบียร์และสุราได้ อุปกรณ์อบแห้ง อุปกรณ์สำหรับทำขนมปัง เป็นต้น ศูนย์นี้ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียนในภาคทฤษฎี และใช้สำหรับทำการทดลองของนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ของทางมหาวิทาลัย อีกทั้งยังเปิดให้หน่วยงานจากภายนอกเข้ามาใช้บริการทางศูนย์นี้ด้วย และได้พาชมห้องทดลองของภาควิชา Department of Food and Cosmetic Science ด้วย

2

นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา Prof. Yoshimasa SAGANE ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ น.ส. ศกลรัตน์ฯ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4 ที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ถึงเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ได้รายงานว่านักเรียนมีผลการเรียนที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น โดยในการรับน้องปี 1 ที่ผ่านมา นทร.ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิต ณ Okhotsk Campus   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษาได้พบ น.ส.ศกลรัตน์ฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน นทร. มีความสุขกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้เข้าชมรมและทำกิจกรรมต่างๆมากมายจึงทำให้ไม่รู้สึกเหงา และชอบการใช้ชีวิตที่ Okhotsk มาก 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.