Logo

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Oita University เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60

S  13992214

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย เดินทางไปพบผู้บริหาร Oita University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

Oita University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ มีทั้งหมด 3 แคมปัส คือ Oji Campus, Hasama Campus และ Dannoharu Campus ที่ Dannoharu Campus เป็นที่ตั้งของคณะ Faculty of Education, Faculty of Economics, Faculty of Engineering, Faculty of Welfare and Health Scienceที่ Hasama Campus เป็นที่ตั้งของคณะ Faculty of Medicine และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ Oji Campus เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิต ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนแบบพิเศษของมหาวิทยาลัย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี – เอก จำนวน 7,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 130 คน จาก 22 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวจีน และเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ที่นี่จำนวน 4 คน ระดับปริญญาตรี 1 คน และปริญญาเอก 3 คน

ในครั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้พบคณบดีของ Faculty of Science & Technology โดยคณบดีได้แนะนำคณะว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ทางคณะได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ Faculty of Engineering เป็น Faculty of Science & Technology ที่เปิดสอนด้าน Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechatronics, และ Architecture โดยเพิ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์มาเสริม เช่น Mathematical Science, Computer Science and Intelligence Systems, Natural Science, Applied Chemistry นอกจากนี้ในการดูแลนักเรียนนั้นทางคณะได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์คอยดูแลเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สำหรับนักเรียนต่างชาติ ยังมีฝ่ายดูแลนักเรียนต่างชาติที่ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย

S  13992215

 

สำหรับฝ่ายดูแลนักเรียนต่างชาตินั้น มีการเก็บข้อมูลนักเรียนต่างชาติ และส่งข่าวให้กับนักเรียนทางอีเมล เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เช่น เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา ก็สามารถเช็คความปลอดภัยของนักเรียนต่างชาติได้ทันที และมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่างชาติเป็นประจำ

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาได้พบกับอาจารย์ Tomoki TSUMURAอาจารย์ประจำกลุ่มของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ศึกษาอยู่ที่นี่ ได้รายงานผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งนักเรียนเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และได้พูดคุยกับอาจารย์ Tomohisa UCHIDA ซึ่งเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบและดูแลสำนักงานที่ประเทศไทย ปัจจุบันนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 คน ในคณะแพทยศาสตร์อยู่ในความดูแลของอาจารย์ด้วย อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์มีแผนจะให้ทุนนักเรียนไทยที่มาศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาแพทยศาสตร์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับทางกะทรวงศึกษาญี่ปุ่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอยู่

หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ทางห้องสมุดเพิ่งปรับปรุงใหม่ โดยไม่เพียงแต่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่จะสามารถมาใช้ห้องสมุดได้แล้วนั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เช่นกัน โดยชั้น 1 จะแบ่งเป็นโซนมีที่นั่งให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีนิตยสารเฉพาะทางจากหลายประเทศให้ได้ยืมอ่าน และชั้น 2 ขึ้นไปยังคงเป็นระบบห้องสมุดแบบเดิม ห้ามผู้มาใช้บริการส่งเสียงดัง

98194

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.