รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Tokai University,Kumamoto Campus เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 60

97889

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย เดินทางไปพบผู้บริหาร Tokai University Kumamoto campus และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นี่

 

Tokai University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการเปิดสอนคณะหลากหลาย และมีแคมปัสอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้เข้าพบผู้บริหาร ณ Kumamoto Campus ซึ่งเป็นแคมปัสที่มีการสอน 2 คณะ คือ School of Business Administration และ School of Industrial and Welfare Engineering สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนเมษายน 2559 ทำให้ School of Agriculture จากเดิมตั้งอยู่ที่ Aso Campus ได้ย้ายมารวมกันที่ Kumamoto Campus เป็นการชั่วคราว

Prof. Tomohiro ARAKI คณบดี School of Agriculture ได้กล่าวต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และอธิบายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอย่างคร่าวๆ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้กล่าวทักทายผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอบคุณมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนไทยเป็นอย่างดีระหว่างเกิดเหตุการณ์

ทางมหาวิทยาลัยได้แนะนำคณะใน Kumamoto campus และรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 2 ราย  ที่ศึกษาอยู่ที่นี่ ในภาพรวมนักเรียนเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับอาจารย์ และนักเรียนทุน 2 ราย ทางมหาวิทยาลัยได้เล่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายน 2559 พร้อมทั้งฉายภาพสไลด์บรรยายความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ Aso Campus ส่วนใหญ่อาคารเรียนได้รับความเสียหาย  อุปกรณ์การทดลอง คอมพิวเตอร์ ตกหล่นเสียหาย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทำการฟื้นฟู และสะพานเชื่อมถนนเพื่อไปยังมหาวิทยาลัยจะสร้างเสร็จในฤดูร้อนนี้ และคาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน 2561 จะสามารถย้ายกลับไปเรียนที่ Aso Campus ได้อีกครั้ง 

ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องทดลองของ Department of Electrical Engineering and Computer Science ที่ทำการรวบรวมข้อมูล สถิติการปลูกพืชภายใต้แสง LED โดยมีการทดลองปลูกภายใต้แสงสีต่างๆ เพื่อดูว่าพืชแต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้แสงสีใด

และได้ไปเยี่ยมชมห้องทดลองของ Department of Plant Science ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชในสภาวะปลอดเชื้อ เพื่อดูการเจริญเติบโตของพืช และอุปกรณ์ตัดแต่งพันธุกรรม

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมห้องทดลองที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองที่ต้องการความละเอียด เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น การทดลองในการแยกกรดอะมิโนในอาหาร และการทดลองที่เกี่ยวกับ aging

97894

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4