งานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัธยมต้น)

S  6758430

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ เจ้าหน้าที่ สนร. และนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 ราย (น้องไผ่) ปริญญาตรี 4 ราย (น้องแก้ว น้องริว น้องณัฐ น้องบอส) พร้อมรุ่นน้อง 1 ราย (น้องอ้วน) ที่เลื่อนระดับเข้าศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายปีที่ 3 ในปีการศึกษานี้

 การประชุมเริ่มจากอัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวให้โอวาทและให้น้องๆ แนะนำตัวเอง เนื่องจากเป็นการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ทุนระดับมัธยมต้นครั้งแรกหลังจากที่อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เดินทางมาประจำตำแหน่ง ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้น้องอ้วนรับข้อคิดเห็นจากรุ่นพี่ที่ได้ผ่านประสบการณ์การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วเกี่ยวกับวิธีการเรียนและเตรียมตัวสอบในวิชาที่ตนเองไม่ถนัด พร้อมทั้งคุยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของโรงเรียนงานประเพณีประจำปีที่ปีนี้น้องได้รับหน้าที่เป็นผู้คุมเวทีการแสดง และการเตรียมตัวสอบวัดระดับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (EJU) ที่น้องอ้วนจะต้องสอบในปีนี้ และวิธีการเลือกสาขาวิชา สถานศึกษาที่จะศึกษาต่อ เป็นต้น

สนร. ได้สอบถามน้องๆ เกี่ยวกับการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ และเนื่องจากในปีการศึกษาหน้า น้องริวและน้องแก้วมีกำหนดการที่จะสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สนร. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนสอบและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบเข้าศึกษาต่างๆ และพูดคุยหารือกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกห้องแล็บของน้องณัฐที่ในปีการศึกษาหน้าจะเลื่อนระดับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 รวมทั้งแนะนำให้สมัครฝึกงานในหน่วยงานราชการของไทยระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อจะได้ทราบถึงภารกิจของหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ระบบและวัฒนธรรมการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกส่วนราชการชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา

บรรยายกาศในการประชุมเป็นไปแบบสนุกสนานดังเช่นที่ผ่านๆ มา เนื่องจากแม้ว่าน้องๆ จะศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากสาขาวิชาที่เรียนมีความแตกต่างกัน และแต่ละคนก็ยุ่งอยู่กับการเรียน โอกาสที่จะพบปะพูดคุยกันจึงมีน้อย ดังนั้นการจัดประชุมนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ กับ สนร. แล้วยังเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้คงอยู่ตลอดไป 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4