พิธีสำเร็จการศึกษาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นJASSO

S  3072041

ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้รับเชิญในฐานะแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษา Tokyo Japanese Language Education Center(JASSO) ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยสำเร็จการศึกษาจำนวน 5 ราย ประกอบด้วยทุน ก. วิทย์ฯ 3 ราย ทุน ก.ต. 1 ราย และทุน พสวท. 1 ราย และหลังจากจบพิธีสำเร็จการศึกษา น้องๆ ได้ถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึกกับอัครราชทูตที่ปรึกษาโดยมีคุณหมอยิ่งยงซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้รวมถ่ายรูปด้วย (จากรูปเรียงจากซ้ายไปขวา น้องต้น น้องนกยูง น้องบรีม คุณหมอยิ่งยง อัครราชทูตที่ปรึกษา น้องกาโตว์ น้องกิ๊ก)

 สนร. ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้งห้าด้วยนะค่ะ อย่างไรก็ตามการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ยังคงเป็นเพียงก้าวแรกของน้องๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จากนี้ สนร. ก็ขอให้น้องๆ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเดินตามความมุ่งมั่นเพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อๆ ไปด้วย และถึงแม้จะต้องแยกย้ายกันไปเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งบางคนเข้าศึกษา ณ สถานศึกษาต่างจังหวัดโดยระยะทางอาจจะห่างไกลจาก สนร. แต่ขอให้วางใจว่าเรายังคงเป็นเสมือนพี่น้องกันเช่นเดิมมีอะไรก็พูดคุยปรึกษาหารือกันและ สนร. จะแวะเวียนไปเยี่ยมเยือนน้องๆ ที่ต่างจังหวัดด้วย  

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4