สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Hiroshima University

H2 2

ในวาระที่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางมาประจำที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคโดยได้เดินทางไปที่จังหวัดฮิโรชิม่าเป็นแห่งแรกในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนซึ่งศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า แคมปัส Higashi Hiroshima จำนวน 4 ราย โดยเป็นนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ 3 รายและนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1 ราย ซึ่งทุกคนกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชา International Development and Cooperation โดยที่สองคนเพิ่งเดินทางมาศึกษาในเดือน เม.ย.และเดือน ก.ย. ปีนี้

 อัครราชทูตที่ปรึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนทุนพร้อมสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่จังหวัดฮิโรชิม่า สภาพการศึกษาและการปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนทุนที่เพิ่งเดินทางมาซึ่งอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการเรียนในแบบญี่ปุ่น สภาพอากาศหรือการเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งพบว่านักเรียนทุนทุกคนมีความสุขและพึงพอใจกับการเรียนการสอน มีแผ่นดินไหวบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นแรงไหวที่กระทบมาจากที่อื่นมากกว่า อีกทั้งได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ที่ปรึกษาและทางมหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ดี มีหอพักของมหาวิทยาลัยที่ให้เข้าอยู่ได้ใน 2 ปีแรกและค่าเช่าห้องพักที่อยู่ใกล้กับแคมปัสก็ราคาไม่แพงพร้อมกับมีซุปเปอร์มาเก็ตจำหน่ายสิ่งของอุปโภคบริโภคอยู่ในบริเวณใกล้ๆ สะดวกต่อการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักเรียนไทยเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย

ต่อจากนั้น นักเรียนทุนได้นำอัครราชทูตที่ปรึกษาเดินเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแคมปัส Higashi Hiroshima ดูคณะที่นักเรียนทุนศึกษาอยู่  ห้องสมุดกลาง โรงอาหาร ฯลฯ แคมปัสแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2 ล้าน 5 แสนตารางเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดใน 3 แคมปัส ประกอบด้วย 8 คณะในระดับ Undergraduate และ 9 คณะในระดับ Graduate School นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยต่างๆ อยู่ที่แคมปัสนี้ด้วย เช่น Hiroshima Synchrotron Radiation Center,  Research Institute for Nanodevice and Bio Systems, Research Institute for Higher Education,  Information Media Center, Natural Science Center for Basic Research and Development เป็นต้น สภาพบรรยากาศของแคมปัสมีลักษณะสบายๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ชอบความพลุกพล่านของสังคมเมืองแต่ยังสามารถศึกษาได้ในสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ

ก่อนเดินทางกลับอัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวกับนักเรียนทุนถึงความรู้สึกยินดีที่ได้มาพบนักเรียนทุนในวันนี้และรู้สึกวางใจที่ได้เห็นทุกคนสามารถเรียนและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น และต่อจากนี้หากประสบกับปัญหาใดๆ ก็ตาม ขอให้ติดต่อมาที่ สนร. ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งหากมีโอกาสได้เดินทางมากรุงโตเกียวก็ให้แวะมาเยี่ยมเยือน สนร. ด้วย

H2 1

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4