Asia Bridge Program, Shizuoka University

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 Prof. Yasuto SHIRAI และ Ph.D. Shinsuke HINATA อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Shizuoka University ได้เข้าพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ เพื่อแนะนำโปรแกรม Asia Bridge Program

อ่านเพิ่มเติม...

สนร. เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่เขตคันไซ และ Toyama University

Osaka1

ในวันที่ 7 ก.ค. 60 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้เดินทางไปจังหวัดโอซากาเพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนซึ่งศึกษาอยู่เขตคันไซ จำนวน 10 ราย (นักเรียนทุน ก. วิทย์ฯ 7 ราย ทุน ก.พ. 2 ราย ไทยพัฒน์ฯ 1 ราย และทุน สกอ. 1 ราย)

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหารที่ Hirosaki University เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 60

Hirosaki1

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยและพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย Hirosaki University ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอาโอโมริ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Tokyo U. of Agriculture, Okhotsk Campus

1

มื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน และพบผู้บริหารและอาจารย์ ณ Tokyo University of Agriculture, Okhotsk Campus

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Oita University เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60

S  13992214

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน 2 ราย เดินทางไปพบผู้บริหาร Oita University และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3