รายงานการประชุมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 10 ส.ค. 59

Semi1

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดงานพบปะรวมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 รอบที่ 1, 2, 3 และ 3.2 ที่ศึกษาอยู่ในโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ จำนวนทั้งสิ้น 114 ราย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงซักถามข้อสงสัยต่างๆกับ สนร. ทั้งนี้ วันประชุมตรงกับวันที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดงานพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ นทร. จึงได้มีโอกาสร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ขอสรุปการประชุมดังต่อไปนี้

 

ในภาคเช้า นทร. ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวนายบรรสาน  บุนนาคได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโดยสรุปว่า ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน เป็นทูตวัฒนธรรมไทยแก่ชาวญี่ปุ่น และทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด แต่ขอให้นักเรียนตระหนึกถึงความสำคัญในการกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง ในขณะศึกษาหากพบอุปสรรค ขอให้พึงระลึกว่าเรามีทางเลือกในชีวิต ทุกอย่างมีทางออกเสมอ และหากใครมีปัญหาอะไรขอให้มาปรึกษา สนร. หรือสถานเอกอัครราชทูตได้เสมอ

Semi2

ในภาคบ่าย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ ได้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ โดย สนร.ได้จัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรมได้แก่

1. การบรรยายในหัวข้อ “รับราชการมีอะไรมากกว่าที่คิด” โดย นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ได้เล่าถึงประสบการณ์และแง่คิดในการรับราชการว่าการทำงานต้องเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับงานที่ทำ ตัวอย่างเช่น อทป. สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล และบรรจุเข้ารับราชการที่กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม การทำงานเริ่มแรกจะต้องอ่านและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานทั้งหมด ถึงแม้จะไม่ได้สำเร็จด้านนี้แต่ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติม สำหรับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ต้องขยันและทุ่มเทให้กับงานนอกจากนี้ต้องหาข้าราชการรุ่นพี่เป็นต้นแบบในการทำงานด้วย หลังจากนั้นได้แนะนำหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมให้นักเรียนได้รู้จัก หากผู้ใดประสงค์จะเข้าฝึกงานช่วงปิดภาคเรียนในกระทรวงอุตสาหกรรม อทป. บวร ยินดีจะช่วยประสานให้

Semi3

2. การเตรียมตัวหาข้อมูลศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ญี่ปุ่น โดย นายประวีณ อมรธรรมวุฒิ อดีตนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 2  ซึ่งปัจจุบันได้รับทุนกระทรวงวิทย์ฯ ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ซึ่งนายประวีณได้แนะนำวิธีการหาข้อมูล ประเภททุน โดยแนะนำให้น้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อ เก็บหน่วยกิตให้ครบในชั้นปีที่ 3 เพื่อจะได้มีเวลาในการทำวิจัยในชั้นปีที่ 4 รวมถึงการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาถึงหนทางการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังได้พูดถึงการเรียนระดับปริญญาโทและเอกให้กับน้องๆด้วย

SEmi4

3. การรู้จักตนเอง และวิธีแก้ไขในภาวะกดดัน โดย พญ.อนัญญา สินรัชดานันท์ และน.ส.อำไพ  ทองเงิน จากโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในญี่ปุ่น จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยคุณหมอได้ให้นักเรียนทุกคนทำแบบประเมินความเครียด เพื่อที่จะได้รู้ตัว และทราบวิธีที่จะจัดการ คนเรามีอารมณ์ได้ เป็นเรื่องปกติ ขอให้เราซื่อสัตย์ต่ออารมณ์จะทำให้เรารับมือกับอารมณ์เราได้ คนที่ไม่รับรู้ ไม่มีอารมณ์ใดๆ คือ อาการซึมเศร้า หากเวลาเราพบปัญหาใดไม่มีทางออก ให้เราดึงตัวเองออกจากปัญหาก่อน การออกจากจุดนั้นสักช่วงเวลาหนึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ดีขึ้น 

หลังจากนั้นคุณหมอได้ให้นักเรียนเล่นเกมวางไม้ขีดไฟ โดยให้ทุกคนนำไม้ขีดไฟที่ได้แจกไปมาวางต่อๆกันโดยห้ามปรึกษากัน  หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อผลงานและอธิบายถึงความสวยงามของผลงาน ซึ่งการเล่นเกมนี้เปรียบเหมือนกับการมาเรียนของนักเรียน ทุกคนมีหน้าที่มาเรียน เช่นเดียวกับการวางไม้ขีดไฟ เราอาจจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิด คือคนที่จะมาวางไม้ขีดไฟต่อจากเราจะมาวางในรูปแบบไหน แต่เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียนให้ประสบความสำเร็จ  สิ่งสวยงามก็อยู่ที่มุมมองของเรา ทุกอย่างมีความสวยงามซ่อนอยู่ อย่าลืมชื่นชม ให้รู้ตัวเองว่าต้องทำอะไร ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อหาความสวยงามของชีวิต เหมือนการวางไม้ขีดไฟ เพื่อนอาจไม่ได้มาวางต่อในแบบที่เราคิด แต่เราก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนแก้ไขตามสถานการณ์ ทุกคนต้องปรับตัว อาจมีบางช่วงที่เสียสมดุลย์เพราะต้องเจออะไรใหม่ๆในชีวิต ก็ขอให้พยายามปรับ ถ้ารู้สึกว่าทำไม่ได้ ให้หาคนช่วย

นอกจากนั้นคุณหมอยังได้แนะนำถึงวิธีการวิเคราะห์บุคคลิกของตนเอง รวมทั้งของคนรอบข้างโดยเฉพาะอาจารย์ เพื่อให้ทราบว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไรเราควรรับมือและเข้าใจคนแต่ละประเภทอย่างไร และได้สอนปัจจัยความสุข 5 อย่าง ได้แก่ ดูแลความคิด ดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ดูแลความเครียด ดูแลร่างกาย และดูแลเป้าหมายในชีวิต

ท้ายสุด คุณหมอได้แนะนำช่องทางที่จะสามารถปรึกษาทาง facebook ที่ 1323 สายด่วนสุขภาพจิต 

4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัย TokyoUniversity of Agriculture and Technology ด้วยมหาวิทยาลัย TokyoUniversity of Agriculture and Technology มีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้ให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้แลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่น  ในการประชุมครั้งนี้ก่อนที่นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจะเดินทางไปประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

Semi5

5. แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สนร. โดย สนร. ได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ สนร. ได้อย่างเต็มที่ เพื่อ สนร. จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของ สนร. เพื่อให้การดูแลจัดการศึกษานักเรียนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และท้ายสุด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้กล่าวปิดการประชุม

Semi6

SemiLAST

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4