Logo

สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัยมศึกษาตอนต้น) ประจำปี 2559

S  4407298

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ เจ้าหน้าที่ สนร. 1 คน และนักเรียนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 รายปริญญาตรี 4 ราย พร้อมรุ่นน้อง 1 รายที่เลื่อนระดับเข้าศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายปีที่ 2 ในปีการศึกษานี้

 ในงานสัมมนารุ่นพี่ที่ได้ผ่านประสบการณ์การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วได้แนะนำรุ่นน้องเกี่ยวกับวิธีการเรียนและสอบวิชาในวิชาที่รุ่นน้องไม่ถนัด การเลือกวิชาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 3 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็นอยู่และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยระหว่างกัน มีการนำผลงานการทดลองสาธิตให้ดู พูดคุยกันเกี่ยวการเข้าร่วมชมรม การจัดงานโรงเรียน งานอดิเรกคลายเครียด ซึ่งการจัดสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อยระหว่างสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และระหว่างกัน เป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและวางใจในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการเลือกส่วนราชการและประโยชน์ของการเข้าร่วมการฝึกงานในหน่วยงานราชการระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาซึ่งจะยังประโยชน์ต่อการเลือกส่วนราชการชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

บรรยายกาศในการสัมมนาเป็นไปแบบสนุกสนานโดยนักเรียนทุนทุกคนดีใจที่มีโอกาสได้พบเจอพูดคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆ โดยให้ความเห็นว่าตามปกติทุกคนก็จะต่างคนต่างเรียนแม้ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เนื่องจากคนละคณะจึงทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันการจัดสัมมนาจึงเป็นโอกาสที่จะมาร่วมตัวกันพบปะพูดคุยกันได้

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.