รายงานการติดตามประเมินผลการดูแลจัดการนักเรียนทุนรัฐบาล ระหว่างวันที่ 25-28 ส.ค. 59

27AUG

เลขาธิการ ก.พ. นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์ และคณะ  5 ราย ประกอบด้วย น.ส.วัชราพร รัตนยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ น.ส.วราภรณ์  ตั้งตระกูล นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ น.ส.สายศานติ์ ศิริวัฒนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  น.ส.ปุณณัฐฐา  ชัยศิริวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามประเมินผลการดูแลจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งการเยือนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบราชการและข้าราชการของประเทศญี่ปุ่น เพื่อฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 10 ส.ค. 59

Semi1

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดงานพบปะรวมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 รอบที่ 1, 2, 3 และ 3.2 ที่ศึกษาอยู่ในโตเกียวและจังหวัดโดยรอบ จำนวนทั้งสิ้น 114 ราย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงซักถามข้อสงสัยต่างๆกับ สนร. ทั้งนี้ วันประชุมตรงกับวันที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดงานพิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ นทร. จึงได้มีโอกาสร่วมงานพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ขอสรุปการประชุมดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัยมศึกษาตอนต้น) ประจำปี 2559

S  4407298

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จัดงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ เจ้าหน้าที่ สนร. 1 คน และนักเรียนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท 1 รายปริญญาตรี 4 ราย พร้อมรุ่นน้อง 1 รายที่เลื่อนระดับเข้าศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายปีที่ 2 ในปีการศึกษานี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3