Logo

สนร.เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Hokkaido U., Iwate U. และ Tohoku U.

Hokkaido

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ 1 คนได้เดินทางไปจังหวัด Hokkaido เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Hokkaido University โดยพบนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย และทุน พสวท. 1 ราย ที่ศึกษา ณ Sapporo Campus และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้เดินทางไปจังหวัด Iwate และจังหวัด Miyagi เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุน สกอ. จำนวน 2 รายที่ศึกษา ณ Iwate University และ Miyagi University ตามลำดับ

 ที่ Hokkaido University นักเรียนทุนน้องเล็กสุดที่เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้นำชมมหาวิทยาลัยและตึกเรียนของตนเองในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรกรวมทั้งบรรยายกาศของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้ส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาดังกล่าว ณ สถานศึกษาแห่งนี้เป็นครั้งแรกในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลังจากนั้น นักเรียนทุนอีก 2 รายที่ศึกษาระดับปริญญาเอกได้เดินทางมาพบ สนร. ตามการนัดหมายและรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน มีการพูดคุยกันถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเรียน โดย สนร.ได้สอบถามและให้คำแนะนำนักเรียนน้องใหม่ที่เพิ่งเดินทางไปศึกษา เช่น วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การคบเพื่อนและเรียนร่วมกับชาวญี่ปุ่น อีกทั้งถามไถ่เกี่ยวกับสภาพการเรียนการใช้ชีวิตหรือประสบกับปัญหาใดบ้างหรือไม่สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งได้เข้าศึกษา ณ สถานศึกษาแห่งนี้มาระยะหนึ่งแล้ว นอกจากนี้บรรยายกาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองและสนุกสนานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำความรู้ทางวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ รู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีการเอาใจใส่ของรุ่นพี่ต่อรุ่นน้องได้

Iwate

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ช่วงเช้า สนร.ได้เดินทางไปพบนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกที่ศึกษาอยู่ Iwate University ทางด้านสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ พูดคุยกันถึงเรื่องทั่วๆ ไปรวมถึงความคืบหน้าด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ที่เมืองโมริโอกะรวมทั้งในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบว่า ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนใดๆ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ดี มีระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติของสถานศึกษา มีศูนย์ภาษาของทางมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต่างชาติสามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม สาขาวิชาที่แนะนำให้ศึกษาจะเป็นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งตนเองมีประสบการณ์ศึกษาอยู่และด้านการเกษตรที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เล็ก เช่น แกะ เป็นต้น

หลังจากนั้น สนร.ได้เดินทางไปยังเมืองเซนไดเพื่อพบนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกที่ศึกษาทางด้านภาษาญี่ปุ่น ทราบว่า อาจจะยังไม่ชินกับอาหารญี่ปุ่นและอากาศที่หนาวของภูมิภาคแถบนี้บ้างแต่ ณ ขณะนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียน นอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาชาวไทยทั้งหมดประมาณ 80 คน มีการพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันบ้างจึงไม่รู้สึกเหงา แต่จากสาขาที่ตนเองเรียนส่วนใหญ่ในแล็บจะมีแต่ชาวต่างชาติ ดังนั้นโอกาสที่จะมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นอาจจะน้อย อย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้การดูแลและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกันในแล็บก็เป็นไปได้ด้วยดี

Iwate2

ในการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ต่างจังหวัด สนร.มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบถามสารทุกข์สุขดิบทั้งทางด้านการใช้ชีวิตและการเรียนเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และลดช่องว่างของระยะทางที่อยู่ห่างไกลของน้องๆ นักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่ สนร.ได้สะดวกเหมือนกันนักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ในกรุงโตเกียวและปริมณฑลได้และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนอุ่นใจสามารถตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่

 

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.