รายงานการเยี่ยมนักเรียนและมหาวิทยาลัย Nihon U. ณ Koriyama Campus

33382

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้่าที่ สนร. จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 

 Nihon University, Koriyama Campus

 สำหรับ Koriyama Campus นี้ มีเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนศึกษาในชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 จำนวน 2 ราย

ได้แก่ นายเสกสรรค์ เสมอไวย์ และ นางสาวรุ่งฟ้า ศุภพฤกษ์ ซึ่งทั้ง 2 รายมีผลการเรียนที่ดี และจะจบในระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม 2561

33379

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4