สนร.เยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Hokkaido U., Iwate U. และ Tohoku U.

Hokkaido

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ 1 คนได้เดินทางไปจังหวัด Hokkaido เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษาอยู่ Hokkaido University โดยพบนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ 2 ราย และทุน พสวท. 1 ราย ที่ศึกษา ณ Sapporo Campus และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้เดินทางไปจังหวัด Iwate และจังหวัด Miyagi เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุน สกอ. จำนวน 2 รายที่ศึกษา ณ Iwate University และ Miyagi University ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหาร ณ Kobe University

Kobe3

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้่าที่ สนร. จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และผู้บริหาร Kobe University

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ Kindai University

Kindai1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้่าที่ สนร. จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และผู้บริหาร Kindai University, Nara Campus

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหารที่ Toyota Technological Institute

toyota1

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยToyota Technological Institute

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนและมหาวิทยาลัย Nihon U. ณ Koriyama Campus

33382

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้่าที่ สนร. จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน 

 Nihon University, Koriyama Campus

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3