Logo

สรุปสัมมนากลุ่มสาขาวิชาของนักเรียนไทยในญี่ปุ่น เรื่อง เรียนรู้อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

มื่อวันที่ 15 ก.พ. 52 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.) ได้จัดงาน "สัมมนากลุ่มสาขาวิชา"ของนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง เรียนรู้อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่น ณห้องประชุม JICA GLOBAL PLAZA กรุงโตเกียว โดยในภาคเช้า คุณจุลพงษ์  ทวีศรีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น

วิทยากรกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นเป็นภาคอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มประกอบชิ้นส่วน (Assembling)กล่าวคือต้องนำเข้าวัสดุจากกลุ่มที่มีความรู้ทางเทคนิคที่เป็นฐานการผลิต (Manufacturing) จุดแข็งของไทยอยู่ที่มีพื้นฐานทักษะดีมีความสามารถในการประกอบชิ้นส่วนได้เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัยหากต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทยเจริญเติบโตไปสู่ระดับฐานการผลิต (Manufacturing) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีบริษัทขนาดเล็ก และขนาดย่อม (Small & Medium Enterprise; SME) หลากหลายคล้ายญี่ปุ่นซึ่งเอสเอ็มอีญี่ปุ่นถือเป็นฐานการผลิต(Manufacturing) สำคัญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

     นอกจากนี้วิทยากรยังได้เล่าประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีของญี่ปุ่นซึ่งประสบการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมเอสเอ็มอีในประเทศไทย

     

      สามารถ อ่าน presentation ของคุณจุลพงษ์  ทวีศรีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ได้ ที่นี่     

    ในช่วงบ่าย คุณณัฐพงศ์  พันธ์น้อย นักเรียนทุนก.พ. ซึ่งปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอกที่ภาควิชาวิศวกรรมผังเมือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวคุณณัฐพงศ์ได้บรรยายลักษณะการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นว่าแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะใหญ่ๆได้แก่การเลือกทำงานวิจัยที่ผู้เรียนคิดขึ้นเองและการเลือกทำงานวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ทำซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดดีจุดด้อยต่างกันไป โดยในแบบแรกอาจมีอิสระในการทำวิจัยแต่ต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างมากส่วนในแบบที่สองอาจไม่จำเป็นต้องขวนขวายด้วยตนเอง แต่จะถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ก่อนเข้าเรียนผู้เรียนควรชั่งใจให้ดีว่าบุคลิกของตัวเองไปได้ดีกับการเรียนลักษณะไหนเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

     ทั้งนี้ สนร.จะจัดสัมมนาในลักษณะเดียวกันนี้อีกในวันเสาร์ที่28 มีนาคม 2552เรื่อง  เรียนรู้เรื่องเกษตรและอาหารญี่ปุ่นโดยมีวิทยากร คือ คุณศิริลักษณ์  สุวรรณรังษี  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.