สรุปงานสัมมนาวันที่ 6 มิ.ย. 53

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.) ได้จัดงาน "นัดพบรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อแนะนำวิธีการเรียนในระดับมัธยมปลาย และการเตรียมตัวศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย"ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม JICA Global PLaza กรุงโตเกียว

โดยมีนักเรียนทุนเข้าร่วมทั้งหมด 18 คน เป็นรุ่นพี่ 4 คน

และรุ่นน้องที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนภาษา14 คน

รุ่นพี่ได้อธิบายเปรียบเทียบระบบการเรียนในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

และเล่าประสบการณ์ในชั้นเรียน วิธีการทำความเข้าใจในบทเรียน พร้อมกับเผยเคล็ดลับในการทำข้อสอบ และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนมัธยมปลายในประเทศญี่ปุ่น

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4