สรุปงานสัมมนาวันที่ 4 ธ.ค. 53 เรื่อง พุทธศาสนากับการใช้ชีวิตประจำวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2553 สนร.ได้จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง พุทธศาสนากับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปยังวัดป่าพุทธรังษี เพื่อไหว้พระ ถวายเพล สวดมนต์ และสนทนาธรรมกับพระพิชัย ถาละคร ฉินนกาโม โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้

หลวงพ่อได้ถามนักเรียนว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจกังวลใจ และได้ทราบว่าหลายคนกังวลใจเรื่องเรียน มีความเครียด หลวงพ่อจึงให้โอวาทว่า สิ่งที่เรากังวล คือ สิ่งที่เรากลัว ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้า ดังนั้นให้เราตั้งสติ กล้าที่จะเผชิญหน้า มีความตั้งใจ จะสำเร็จหรือไม่อย่าไปกังวล แต่ให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์ของเราและทำให้สุดความสามารถ ตราบใดที่ยังมีลมหายใจให้พยายามให้ถึงที่สุด

การที่เราคิดมาก แสดงว่าเราขาดความเชื่อมั่น ดังนั้นให้สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง งานอะไรก็แล้วแต่ให้ทำด้วยใจ ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรให้ทำด้วยใจ  ถึงจะมีความรู้สูงแต่หากทำอะไรไม่ดีก็ไม่ดี ดังคำพูดที่ว่า ทำมักง่ายจะวุ่นวายภายหลัง ความโลภทำให้ตนเองเป็นทุกข์

ความสำเร็จในชีวิต คือ การรู้จักสันโดษ อยู่อย่างพอมีพอใช้ ความสุขอยู่ที่ใจ รู้จักการขอโทษ และให้อภัย หากปฏิบัติได้ดังนี้จะทำให้สังคมเจริญขึ้นหลังจากนั้นหลวงพ่อได้เปิดโอกาสให้นักเรียนถามคำถาม โดยมีเนื้อหาดังนี้ คำถามที่ 1 ความสุขอยู่ที่ใจคืออะไร จะทำให้ใจบริสุทธิ์อย่างไร

ตอบ   หาตัวเองให้เจอว่าความสุขที่สุดคืออะไร ทุกข์ที่สุดคืออะไร คนเราต้องมีกฎเกณฑ์  เด็กที่เกิดใหม่กับพระอรหันต์ไม่แตกต่างกัน คือ ไม่มีบุญไม่บาป ไม่มีความอยาก แต่เด็กได้ถูกพ่อแม่ยัดเยียดสิ่งต่างๆมาให้ วิธีการจะทำให้ใจบริสุทธิ์คือ ลดความอยาก เนื่องจากเดิมความบริสุทธิ์มีอยู่แล้ว แต่เราหาอะไรมาปรุงแต่งเพิ่มเติม เหมือนน้ำที่อยู่ในแก้วถ้าไม่ไปกวนน้ำก็จะนิ่ง จิตใจคนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีคนมาพูดกระทบก็จะขุ่นมัว เราต้องรู้จักใช้ปัญญาแยกแยะ โดยให้รู้จักรักษาศีล 5 ให้รู้จักใช้ปัญญาหาเหตุผล

 

คำถามที่ 2 นั่งสมาธิอย่างไรให้ได้ผลสูงสุด

ตอบ    การนั่งสมาธิ คือการกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อให้เรามีจิตใจจดจ่ออยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งช่วงเวลานั้นจะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่าน ระหว่างนั่งสมาธิอยู่หากเราเกิดคัน หรือรู้สึกเมื่อย ช่วงแรกๆให้เกา หรือขยับได้ แต่ฝึกไปนานๆให้ลองอดทน แล้วสักพักความรู้สึกคันหรือเมื่อยก็จะหายไปหลังจากนั้นได้กราบลาหลวงพ่อ และไหว้ลาพระ 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4