ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2554 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดสัมมนา เรื่อง ความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของกระทรวง โดยในครั้งนี้เป็นการแนะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4