สรุปงานสัมมนาวันที่ 20 ธ.ค. 52 เรื่อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น

สรุปงานสัมมนาวันที่ 20 ธ.ค. 52

ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวโลกเริ่มให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงความจำเป็นในการเลือกบริโภคอุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักต่อความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯได้เชิญอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) คุณจุลพงษ์ ทวีศรีเป็นเกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ไทย -ญี่ปุ่น" ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 52 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 15 ม.ค. 53 เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้จัดสัมมนาเรื่อง "การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในประเทศญี่ปุ่น" ณ ห้องประชุม JICA GLOBAL PLAZA ห้อง 202 เริ่มเวลา 10.00 น. โดยมี Mr. Fujimura Yoshiaki ผู้จัดการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นวิทยากรของงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาวันที่ 15 พ.ค. 54 เรื่อง การปฏิบัติตัวในช่วงเวลานี้ ณ คันไซ

สรุปงานสัมมนาวันที่ 15 พ.ค. 54 เรื่อง การปฏิบัติตังในช่วงเวลานี้ ณ คันไซ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2554 สนร.ได้จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "การปฏิบัติตังในช่วงเวลานี้ (หลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ 11 มี.ค. 54)" เพื่อให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นรับทราบแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมภายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 9 ริกเตอร์ และปัญหารงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะนี้

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปสัมมนากลุ่มสาขาวิชาของนักเรียนไทยในญี่ปุ่น เรื่อง เรียนรู้อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

มื่อวันที่ 15 ก.พ. 52 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.) ได้จัดงาน "สัมมนากลุ่มสาขาวิชา"ของนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง เรียนรู้อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่น ณห้องประชุม JICA GLOBAL PLAZA กรุงโตเกียว โดยในภาคเช้า คุณจุลพงษ์  ทวีศรีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของอุตสาหกรรมไทยและญี่ปุ่น  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอีตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนากลุ่มสาขาวิชา เรื่อง การเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ในญี่ปุ่น

การสัมมนาที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2551 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ (สนร.) ได้จัดงาน "สัมมนากลุ่มสาขาวิชา" เรื่องการเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น ณห้องประชุม JICA GLOBAL PLAZAโดยมี นายสุวิทย์  สิมะสกุล เอกอัครราชทูตไทย ณกรุงโตเกียว มาบรรยายและให้คำแนะนำนักเรียนทุนรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4