Logo

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและน.ร.ไทยที่Kyoto U. of Art and Designและ Kyoto U. of Foreign Studies

Kyoto1

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สนร. 2 คน ได้เดินทางไปพบผู้บริหารและเยี่ยมนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Kyoto U. of Art and Design และ Kyoto U. of Foreign Studies ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา เมืองเกียวโตนั้น เป็นเมืองเก่าแก่มีชื่อเสียงที่คงรักษาไว้ซึ่งมรดกโลกและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับการจัดลำดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกของปีพ.ศ. 2557 โดยนิตยสาร Travel + Leisure ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปีที่แล้วกรุงเทพฯครองลำดับ 1) 

 ในการเดินทางครั้งนี้ วันแรกสนร.ญี่ปุ่นได้เดินทางไปยัง Kyoto U. of Art and Design ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนไทยศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน (เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 1 ราย) มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ก่อตั้งขึ้นในสถานะวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2520 หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2534 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่ม และมหาวิทยาลัยได้รวมตัวกับวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่ 3,240 คน (ข้อมูลปีพ.ศ. 2557) ในระดับปริญญาตรีประกอบด้วยคณะศิลปศาสตร์ สาขาในคณะแยกย่อยเป็น 13 สาขา ปัจจุบันสาขาที่เป็นที่นิยมและจับตามองในเอเชียคือ สาขาCharacter Design  การเรียนการศึกษาเน้น Workshop มากกว่า Lecture เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างอิสระทางความคิด และปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ การสรรสร้างบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่างแท้จริงและมีเป้าหมายมุ่งมั่นในชีวิต กล่าวคือมิได้มุ่งหวังให้นักศึกษาโดดเด่นแต่เพียงด้านเทคนิคทางศิลปะ แต่พุ่งเป้าหมายไปที่การสร้างเสริมภาวะทางอารมณ์และการสื่อสารในสังคมเพื่อรังสรรค์งานศิลป์ในสายที่ศึกษาผ่านงานworkshopต่างๆ แนวทางนี้มีผลให้จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความพร้อมที่จะมีบทบาทในโลกแห่งการทำงาน ทำให้มีอัตราการได้งานสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ปัจจุบัน 83%)  ในครั้งนี้Mr.Hiroto OONOGI รองอธิการบดี ได้มาให้การต้อนรับคณะของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หลังจากนั้น สนร.ได้มีโอกาสชมรอบแคมปัสรวมทั้งบริเวณของสาขา Film Production ที่นายสมชัย  พรหมเมือง นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนกำลังศึกษาอยู่ และพบว่าสภาพแวดล้อมภายในแคมปัสเพียบพร้อมสำหรับนักศึกษาในการได้แสดงผลงานต่างๆ เช่น มีโรงละครระดับคุณภาพ ห้องแสดงงานศิลป์ โรงละครกลางแจ้ง เป็นต้น  รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษาล้วนทันสมัย เช่น สตูดิโอสำหรับงาน Film Production ฯลฯ

หลังจากเก็บเกี่ยวความประทับใจในการเยี่ยมชมสถานศึกษาในวันแรกแล้ว ในวันถัดไป สนร.ได้เดินทางไปยัง Kyoto U. of Foreign Studies ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านภาษา ที่มีเฉพาะคณะ Foreign Studies แยกย่อยเป็น 9 สาขา ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2502 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น 1 คน  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “World Peace through Languages” อันเนื่องมาจากในช่วงที่สถาบันก่อตั้งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมประเทศต่างๆที่จะนำมาสู่สันติภาพของมวลมนุษย์ ซึ่งทำให้บรรยากาศของมหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติยิ่ง มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนในระหว่างหลายหลายชาติให้นักศึกษาเข้าร่วมมากมาย  ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในครั้งนี้ Mr.Hidenori SHIMOMURA รองอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับและสนร.ได้พบปะพูดคุยกับนส.สุวีนา   พันธุมี นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยอาจารย์ผู้สอนได้แสดงความชื่นชมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการด้านที่นทร.ศึกษาว่าอยู่ในระดับดีมาก

Kyoto2

ในการเดินทางไปพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเยี่ยมนักเรียนไทยในครั้งนี้ที่เมืองเกียวโตนั้น สร้างความรู้สึกสำหรับผู้มาเยือนว่า เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่น่าไปศึกษาเมืองหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งของประเทศญี่ปุ่นและระดับนานาชาติในเชิงลึก

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.