รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณ Kwansei Gakuin U. และ Osaka City U.

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณKwansei Gakuin Universityเพื่อพูดคุยถึงความความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางการศึกษา ของนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้

  Kwansei1

Kwansei Gakuin Universityมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1889 ณ จังหวัด Hyogo โดยมีนโยบายปลูกฝังให้นักเรียนเป็นประชากรของโลก คือ มีความเป็นนานาชาติ มีการเรียนการสอนและการวิจัยระดับโลก เมื่อจบการศึกษาไปจากที่นี่แล้วสามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้

ณ ปัจจุบัน นักเรียนของสถาบันออกไปศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศประมาณ 900 ราย(ข้อมูลเมื่อปี 2012) มีจำนวนมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ และกำลังพยายามเพิ่มจำนวน มีเป้าหมายที่ 2,500 ราย ซึ่งจะกลายป็นอันดับ 1 ของประเทศและนั่นหมายถึงว่านักเรียนของสถาบัน 1 ใน 2 คนจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ศึกษาต่อต่างประเทศไปโดยปริยาย ในทางกลับกันมีการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศต่างๆปีละ  1,500 ราย เสริมสร้างให้ภายในวิทยาเขตมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มวิชาที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และยังเพิ่มหน่วยซัพพอร์ตภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนต่างชาติอีกด้วย


ในครั้งนี้คณบดีศาสตราจารย์ Mr.Satoru Kato ได้มาให้การต้อนรับคณะของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เป็นอย่างดี อธิบายถึงภาพรวมของคณะ และกล่าวถึงการเตรียมการเปิด  International Course ในปีการศึกษาหน้า และอยากเชิญชวนให้นักเรียนจากไทยเข้ามาเรียนที่สถาบันแห่งนี้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนอาเซียนอันเป็นภูมิภาคที่กำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลก สถาบันมีความต้องการจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนไทยให้มากขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศต่อไปในอนาคต

 

Kwansei2

ในครั้งนี้ได้พบนทร.นางสาวอพิณวรรณ สารเนตร นักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ปัจจุบันเป็นนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในDepartment of Mathematical Science จากการพูดคุยกับนักเรียน ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบาย เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี อุปสรรคในการศึกษาในช่วงแรกคือ หลักสูตรการเรียนในช่วงมัธยมปลายบางส่วนมีความแตกต่างกับประเทศไทย จึงต้องพยายามศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมติวเตอร์รุ่นพี่ปริญญาโทที่พร้อมสอนแนะนำให้รุ่นน้องทั้งนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติด้วย

ในวันต่อมา 17 มิถุนายน 2558 คณะได้เดินทางต่อไปพบผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณOsaka City Universityเพื่อพูดคุยถึงความความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางการศึกษา ของนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้


Osaka City University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1880 เป็นสถาบันฝึกสอนด้านการพาณิชย์ และในปี ค.ศ. 1949 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อในปัจจุบัน

Osaka City University ปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย (ตั้งอยู่ในอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล และในอนาคตวางแผนจะรับสมัครและจัดสอบให้นักเรียนจากต่างประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบเข้าที่ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลากหลายประเทศเข้ามาศึกษาในสถาบัน และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับสถาบันต่างๆในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังอยู่ในขั้นตอนการติดต่ออีกในหลายมหาวิทยาลัย

OSAKACity1


ในครั้งนี้หัวหน้าของ Center for Global Exchange ศาสตราจารย์.ดร. Shin Nakagawa ได้มาให้การต้อนรับคณะของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯเป็นอย่างดี พูดคุยถึงนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ว่านักเรียนไทยมีความพยายามสูง ในช่วงแรกที่ยังไม่ได้ภาษาญี่ปุ่น ก็พยายามใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร เปรียบเทียบกับนักเรียนญี่ปุ่นแล้วความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะดีกว่า แต่ถ้าเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนยังถือว่าอ่อนกว่าอีกหลายประเทศ ซึ่งคงเป็นจุดที่ต้องให้ความสนใจและเพิ่มความสำคัญด้านนี้ต่อไป 

จากนั้นคณะได้พบปะพูดคุยกับนทร.นางสาวพลอยไพลิน การเรือน นักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนได้เล่าว่าในช่วงแรกมีอุปสรรคด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียน แต่ก็ปรับตัวได้โดยการหาข้อมูลจากภายนอกเพื่อนำมาเสริมความรู้ตามบทเรียนที่ได้เรียนไป ในด้านการใช้ชีวิตสะดวกสบายไม่มีปัญหาใดๆ และทางมหาวิทยาลัยก็ดูแลและยินดีให้คำแนะนำต่างๆอย่างดี เป็นอีกมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจเข้าศึกษาต่ออย่างยิ่ง

OsakaCity2

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4