สนร.เยี่ยมพบนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Tokyo Institute of Technology

Tokodai   

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Tokyo Institute of Technology

 

สถานศึกษาแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีประวัติการก่อตั้งยาวนานกว่า 130 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยแรกเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2424 ในฐานะเป็นโรงเรียนอาชีวะเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Tokyo Vocational School)

ปัจจุบัน Tokyo Institute of Technologyประกอบด้วย ระดับป.ตรีแบ่งเป็น 3 คณะ 23 ภาควิชา และระดับบัณฑิตวิทยาลัยแบ่งเป็น 6 คณะ 45 สาขา มี 3 แคมปัส คือ Ookayama Campus, Suzukakedai Campus, Tamachi Campus มีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระดับป.ตรีประมาณ 5,000 คน และระดับบัณฑิตวิทยาลัย 5,000 คน รวมทั้งหมดประมาณ 10,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,200คนมีจำนวนอาจารย์ประมาณ 1,200คน และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยประมาณ 600คน มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษาอยู่จำนวน 12 คน ระดับ   ป.ตรี 2 คน และบัณฑิตวิทยาลัย 10 คน

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการเดินทางมาพบนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเพื่อสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนและปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนประสบ ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาล พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ย้ำให้ตั้งใจเรียนและดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วย ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และการเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ตลอดจนการใช้ชีวิตนักเรียนไม่ประสบปัญหาใดๆ ในงานอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุนรัฐบาล ได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

         

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4