อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) แสดงความยินดีแก่อธิการบดี Tokai University

TOKAINEW

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 Prof.Kiyoshi YAMADAเข้าเยี่ยมพบอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี Tokai University

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และได้พูดคุยเรื่องการศึกษา และนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่ Tokai University

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4