รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่Tokai U. Kumamoto Campus& Aso Campus

Kumamoto1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Tokai University Kumamoto campus และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

 

Tokai University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการเปิดสอนคณะหลากหลาย และมีแคมปัสอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ไปเยี่ยมผู้บริหาร ณ Kumamoto Campus ซึ่งเป็นแคมปัสที่มีการสอน 2 คณะ คือ School of Business Administration และ School of Industrial and Welfare Engineering ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ที่แคมปัสนี้ จำนวน 2 ราย เป็นนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ 1 ราย และชาวไทย 1 ราย

หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นำระบบใหม่มาใช้ โดยควบคุมข้อมูลทั้งหมดผ่านทางServer ดังนั้นเมื่อนักศึกษาจะไปใช้งานที่แคมปัสใด สามารถดึงข้อมูลตัวเองออกมาได้ทันทีเพียงใส่รหัสที่ทางมหาวิทยาลัยให้มา นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมห้องสมุด และห้องเรียน รวมทั้งบริเวณโดยรอบ สำหรับการดูแลนักเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียน และเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิด

Kumamon2

ในโอกาสนี้ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนไทย 1 ราย เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนหนึ่งอำเภอฯ ซึ่งเพิ่งเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่ 1 

และในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Tokai University Aso campus และเยี่ยมนักเรียนไทย

Aso Campus เป็นที่ตั้งของคณะ Agriculture ซึ่งประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ Department of Plant Science, Department of Animal Science และ Department of Bioscience ซึ่งทั้ง 3 ภาควิชามีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ผลผลิตที่ได้จากการเกษตร นำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อดูการเจิญเติบโต และนำผลผลิตที่ได้ทั้งเกษตรและจากสัตว์มาวิเคราะห์ในเชิงไบโอ และนำกลับไปใช้ทั้งพืชและสัตว์ต่อไป ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงประโยชน์ของการเรียนในเชิงวิเคราะและปฏิบัติ

Kumamon3

 

นอกจากนี้แคมปัสยังตั้งอยู่ท่ามธรรมชาติ ซึ่งบริเวณเทือกเขา Aso นั้นได้รับการบันทึกเป็นWorld Geo Park ทำให้นักเรียนสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติ และลงพื้นที่ปฏิบัติจริงทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และยังมีศูนย์ Challenge Center ที่ให้นักเรียนมารวมกันเพื่อทำโปรเจคต่างๆ

ปัจจุบันในแคมปัสนี้ มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีเพียง 1 คน คือนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในสาขา Bioscience และมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ชาวไทย 1 ราย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท 2 ราย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ แปลงผัก ที่มีการทดลอง และที่ให้นักเรียนปลูกเองโดยอิสระ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงแปรรูปอาหาร โดยนำเนื้อจากวัวที่เลี้ยงมาแปรรูปเป็นไส้กรอก และแฮม รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากนมวัว

หลังจากนั้นได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนไทยที่ศึกษาที่แคมปัสนี้ โดยทุกคนมีความสุขกับการเรียน แต่มีปัญหาในการใช้ภาษาบ้าง 

Kumamon4

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4