รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Tokyo U. of Science, Oshamambe Campus

Rika1

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหาร Tokyo University of Science, Oshamambe Campus และเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ที่นั่น

 

Tokyo University of Science เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 130 ปีที่แล้ว มีทั้งหมด 4 แคมปัส ได้แก่ แคมปัสในโตเกียว 3 แห่ง คือ Kagurazaka Campus, Noda Campus, Katsushika Campus และที่ฮอกไกโด 1 แห่ง คือ Oshamambe Campus

                   ในระดับปริญญาตรีเปิดสอนทั้งหมด 8 คณะ ได้แก่ Faculty of Science Division1, Faculty of Engineering Division1, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Science and Technology, Faculty of Industrial Science and Technology, School of Management, Faculty of Science Division2, Faculty of Engineering Division2

                   ในครั้งนี้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ไปเยี่ยมผู้บริหาร ณ Oshamambe Campus ซึ่งเป็นแคมปัสที่มีการสอนเฉพาะคณะ Faculty of Science and Technology โดยแคมปัสนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 ปีที่แล้ว  มีเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 340 คน สาเหตุที่แคมปัสนี้มีเฉพาะนักศึกษาคณะ Faculty of Science and Technology และมีเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 เป็นเพราะผู้บริหารในอดีตเห็นว่านักศึกษาสายวิทย์ ส่วนมากจะเน้นด้านวิชาการ แต่ขาดด้านมนุษยสัมพันธ์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบุคคลากรที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านมนุษยสัมพันธ์ จึงได้สร้างหอพักให้นักศึกษาอยู่รวมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์  และหากสร้างหอพักในโตเกียว การดำเนินชีวิตคงไม่เปลี่ยนไปมากนัก จึงได้สร้างแคมปัสที่ฮอกไกโด ซึ่งที่ผ่านมา 20 ปี ก็มีผลตอบรับที่ดี และปีนี้เป็นปีแรกที่รับนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาที่แคมปัสนี้ โดยมีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 3 คนและนักศึกษาจากประเทศไทยจำนวน 1 คน

                   หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมหอพักนักศึกษาหญิง ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ 6 ปีที่แล้ว โดยนักศึกษาอยู่รวมกัน 4 คน/ห้อง ในแต่ละชั้นมีทั้งหมด 4 ห้อง มีห้องนั่งเล่น ห้องครัวขนาดเล็ก และห้องอาบน้ำ ห้องอ่านหนังสือที่ใช้ร่วมกัน สำหรับการรับประทานอาหาร ได้จัดให้นักศึกษารับประทานได้ที่โรงอาหารทั้ง 3 มื้อ นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้พาเยี่ยมชมอาคารสันทนาการสำหรับนักศึกษา และอาคารเรียน ห้องทดลอง และห้องพักอาจารย์ ส่วนการดูแลนักเรียนนั้น ทางมหาวิทยาลัยมีอาจารย์จำนวนมาก จึงทำให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด กล่าวคือ นักศึกษา 3 คน/อาจารย์ 1 ท่าน  และจะเรียกอาจารย์ว่าติวเตอร์ คือดูแลนักศึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต โดยมีการพูดคุยกันทุกเดือน

ในโอกาสนี้ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนไทย 1 ราย เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนหนึ่งอำเภอฯ ซึ่งเพิ่งเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีปีที่ 1 

Rika2

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4